Skip to main content

Avtryck

Information enligt informationsskyldigheten enligt 5 § e-handelslagen, § 14 handelslagen, § 63 handelslagen och upplysningsskyldighet enligt § 25 medielagen.

Julius Production AB
Stefan Julius Malmström
Plantvägen 4a
234 56 Alnarp
Sverige

UID-nummer: 556443-6565
Tel. 046-2804500
E-post: info@juliusab.se

Tvistlösning i EU

I enlighet med förordningen om tvistlösning online i konsumentfrågor (ODR-förordningen) vill vi informera dig om onlineplattformen för tvistlösning (OS-plattformen). Konsumenter har möjlighet att lämna in klagomål till Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning enligt https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE. De nödvändiga kontaktuppgifterna finns ovan i vårt avtryck. Vi vill dock påpeka att vi inte är villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

Ansvar för innehållet på denna webbplats

Vi utvecklar ständigt innehållet på denna webbplats och strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information. Tyvärr kan vi inte ta något ansvar för riktigheten av allt innehåll på denna webbplats, särskilt det som tillhandahålls av tredje part. Som tjänsteleverantör är vi inte skyldiga att övervaka den information du lämnar eller lagrar eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet.

Våra skyldigheter att ta bort information eller att blockera användningen av information enligt allmänna lagar på grund av domstols- eller officiella order förblir opåverkade även i händelse av vårt icke-ansvar.

Om du märker problematiskt eller olagligt innehåll, vänligen kontakta oss omedelbart så att vi kan ta bort det olagliga innehållet. Du hittar kontaktuppgifterna i avtrycket.

Ansvar för länkar på denna webbplats

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser vars innehåll vi inte ansvarar för. Vi är inte ansvariga för länkade webbplatser, eftersom vi hade och inte har någon kunskap om olagliga aktiviteter, vi har hittills inte märkt sådana olagligheter och vi skulle ta bort länkar omedelbart om vi blir medvetna om olagligheter.

Om du märker olagliga länkar på vår webbplats, vänligen kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna i avtrycket.

Urheberrechtshinweis

Allt innehåll på denna webbplats (bilder, foton, texter, videor) är föremål för upphovsrätt. Fråga oss innan du distribuerar, reproducerar eller utnyttjar innehållet på denna webbplats, till exempel på andra webbplatser. Om det behövs kommer vi att åtala obehörig användning av delar av innehållet på vår webbplats.

Om du hittar innehåll på denna webbplats som bryter mot upphovsrätten, vänligen kontakta oss.

Bildernachweis

Bilderna, bilderna och grafiken på denna webbplats är skyddade av upphovsrätt.

Alla texter är skyddade av upphovsrätten.