Spring videre til hovedindholdet

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Introduktion og overblik

Vi har skrevet denne databeskyttelseserklæring (version 22.11.2022-122341587) for i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 og gældende nationale love, hvilke personoplysninger (forkortede data) vi som dataansvarlige - og de databehandlere, vi bestilte (f.eks. leverandører) - behandler, vil behandle i fremtiden, og hvilke juridiske muligheder du har. De anvendte udtryk skal forstås som kønsneutrale.
Kort: Vi informerer dig detaljeret om oplysninger, som vi behandler om dig.

Privatlivspolitikker lyder normalt meget tekniske og bruger juridisk terminologi. Denne fortrolighedspolitik er derimod beregnet til at beskrive de vigtigste ting for dig så enkelt og gennemsigtigt som muligt. I det omfang det bidrager til gennemsigtighed, forklares tekniske termer på en læservenlig måde, links til yderligere oplysninger gives, og grafik anvendes. Vi oplyser således i et klart og enkelt sprog, at vi kun behandler personoplysninger i forbindelse med vores forretningsaktiviteter, hvis der er et tilsvarende retsgrundlag. Dette er bestemt ikke muligt, hvis du kommer med så korte, uklare og retsmedicinske forklaringer som muligt, da de ofte er standard på internettet, når det kommer til databeskyttelse. Jeg håber, du finder følgende forklaringer interessante og informative, og måske er der et eller andet stykke information, som du ikke vidste endnu. Hvis du stadig har spørgsmål, vil vi gerne bede dig om at kontakte det ansvarlige organ, der er nævnt nedenfor eller i aftrykket, for at følge de eksisterende links og for at se yderligere oplysninger på tredjepartswebsteder. Du kan selvfølgelig også finde vores kontaktoplysninger i printet.

Størrelse

Denne privatlivspolitik gælder for alle personoplysninger, der behandles af os i virksomheden, og for alle personoplysninger, der behandles af virksomheder bestilt af os (databehandlere). Med personoplysninger mener vi oplysninger i henhold til art. 4 nr. 1 GDPR såsom navn, e-mail-adresse og postadresse på en person. Behandlingen af personoplysninger sikrer, at vi kan tilbyde og fakturere vores tjenester og produkter, uanset om det er online eller offline. Omfanget af denne fortrolighedspolitik omfatter:

 • al online tilstedeværelse (websteder, onlinebutikker), som vi driver;
 • Optrædener på sociale medier og e-mailkommunikation
 • mobilapps til smartphones og andre enheder

Kort sagt: Databeskyttelseserklæringen gælder for alle områder, hvor personoplysninger behandles i virksomheden på en struktureret måde gennem de nævnte kanaler. Hvis vi indgår juridiske forhold med dig uden for disse kanaler, informerer vi dig separat, hvis det er nødvendigt.

Retsgrundlag

I den følgende databeskyttelseserklæring giver vi dig gennemsigtige oplysninger om de juridiske principper og regler, dvs. retsgrundlaget for den generelle databeskyttelsesforordning, som giver os mulighed for at behandle personoplysninger. For så vidt angår EU-retten henviser vi til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016. Du kan naturligvis læse EU's persondataforordning online på EUR-Lex, adgang til EU-retten, under
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679.

Vi behandler kun dine data, hvis mindst en af følgende betingelser gælder:

 1. Samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR): Du har givet os dit samtykke til at behandle data til et bestemt formål. Et eksempel ville være opbevaring af dine indtastede data i en kontaktformular.
 2. Kontrakt (artikel 6, stk. 1, litra b), GDPR): For at opfylde en kontrakt eller forpligtelser forud for kontraktindgåelse med dig behandler vi dine data. For eksempel, hvis vi indgår en købsaftale med dig, har vi brug for personlige oplysninger på forhånd.
 3. Juridisk forpligtelse (artikel 6, stk. 1, litra c), GDPR): Hvis vi er underlagt en juridisk forpligtelse, behandler vi dine data. For eksempel er vi juridisk forpligtet til at gemme fakturaer til regnskab. Disse indeholder normalt personlige data.
 4. Legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR): I tilfælde af legitime interesser, der ikke begrænser dine grundlæggende rettigheder, forbeholder vi os ret til at behandle personoplysninger. For eksempel er vi nødt til at behandle visse data for at drive vores hjemmeside sikkert og økonomisk. Denne behandling er derfor en legitim interesse.

Andre forhold såsom opfattelsen af optagelser i offentlighedens interesse og udøvelse af offentlig myndighed samt beskyttelse af vitale interesser forekommer normalt ikke hos os. I det omfang et sådant retsgrundlag alligevel skulle være relevant, vil det blive angivet på det rette sted.

Ud over EU-forordningen gælder national lovgivning også:

 • I Østrig er dette forbundslov om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger (databeskyttelsesloven) eller DSG for kort.
 • I Tyskland finder den føderale databeskyttelseslov, forkortet BDSG, anvendelse.

Hvis andre regionale eller nationale love gælder, informerer vi dig i de følgende afsnit.

Kontaktoplysninger for controlleren

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse eller behandling af personoplysninger, kan du finde kontaktoplysningerne for den ansvarlige person eller det ansvarlige organ nedenfor:

Aftryk: https://mystery-banksy.se/impressum/

Speicherdauer

Det faktum, at vi kun opbevarer personoplysninger, så længe det er strengt nødvendigt for levering af vores tjenester og produkter, er et generelt kriterium for os. Det betyder, at vi sletter personoplysninger, så snart årsagen til databehandlingen ikke længere eksisterer. I nogle tilfælde er vi juridisk forpligtet til at opbevare visse data, selv efter at det oprindelige formål er udløbet, for eksempel til regnskabsmæssige formål.

Hvis du ønsker, at dine data skal slettes eller trækker dit samtykke til databehandling tilbage, slettes dataene så hurtigt som muligt og i det omfang, der ikke er nogen forpligtelse til at gemme dem.

Vi informerer dig nedenfor om den specifikke varighed af den respektive databehandling, hvis vi har yderligere oplysninger.

Rettigheder i henhold til GDPR

I overensstemmelse med artikel 13, 14 GDPR informerer vi dig om følgende rettigheder, som du har ret til for at sikre retfærdig og gennemsigtig behandling af data:

 • I henhold til art. 15 GDPR har du ret til information om, hvorvidt vi behandler dine data. Hvis dette er tilfældet, har du ret til at modtage en kopi af dataene og modtage følgende oplysninger:
  • det formål, som vi udfører behandlingen til;
  • kategorierne, dvs. de typer data, der behandles
  • hvem der modtager disse data, og hvis dataene overføres til tredjelande, hvordan sikkerheden kan garanteres
  • hvor længe dataene opbevares
  • retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling og retten til at gøre indsigelse mod behandling
  • at du kan klage til en tilsynsmyndighed (links til disse myndigheder er nedenfor);
  • oprindelsen af dataene, medmindre vi har indsamlet dem fra dig;
  • hvis der udføres profilering, dvs. hvis dataene automatisk evalueres for at få en personlig profil af dig.
 • I henhold til art. 16 GDPR har du ret til berigtigelse af dataene, hvilket betyder, at vi skal rette dataene, hvis du finder fejl.
 • I henhold til art. 17 GDPR har du ret til sletning ("ret til at blive glemt"), hvilket specifikt betyder, at du kan anmode om sletning af dine data.
 • I henhold til art. 18 GDPR har du ret til begrænsning af behandlingen, hvilket betyder, at vi kun må gemme dataene, men ikke længere bruge dem.
 • I henhold til art. 20 GDPR har du ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at vi giver dig dine data i et almindeligt anvendt format efter anmodning.
 • I henhold til art. 21 GDPR har du ret til at gøre indsigelse, hvilket betyder en ændring i behandlingen efter udførelsen.
  • Hvis behandlingen af dine oplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) (offentlig interesse, udøvelse af offentlig myndighed) eller artikel 6, stk. 1, litra f) (legitim interesse), kan du gøre indsigelse mod behandlingen. Vi vil derefter kontrollere så hurtigt som muligt, om vi lovligt kan overholde denne indsigelse.
  • Hvis data bruges til direkte markedsføringsformål, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod denne type databehandling. Vi må ikke længere bruge dine data til direkte markedsføring.
  • Hvis data bruges til profilering, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod denne type databehandling. Vi må ikke længere bruge dine data til profilering.
 • I henhold til art. 22 GDPR kan du have ret til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling (f.eks. Profilering).
 • I henhold til art. 77 GDPR har du ret til at indgive en klage. Det betyder, at du til enhver tid kan klage til databeskyttelsesmyndigheden, hvis du mener, at databehandlingen af personoplysninger er i strid med GDPR.

Kort: Du har rettigheder – tøv ikke med at kontakte det ansvarlige organ, der er anført ovenfor!

Hvis du mener, at behandlingen af dine data overtræder databeskyttelseslovgivningen, eller hvis dine databeskyttelseskrav er blevet overtrådt på anden måde, kan du klage til tilsynsmyndigheden. Dette er databeskyttelsesmyndigheden for Østrig, hvis websted kan findes under https://www.dsb.gv.at/. I Tyskland er der en databeskyttelsesansvarlig for hver forbundsstat. For yderligere information kan du kontakte Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (BfDI). Følgende lokale databeskyttelsesmyndighed er ansvarlig for vores virksomhed:

Sikkerhed ved databehandling

For at beskytte personoplysninger har vi implementeret både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Hvor det er muligt, krypterer eller pseudonymiserer vi personoplysninger. På denne måde gør vi det så vanskeligt som muligt for tredjeparter at drage konklusioner om personlige oplysninger fra vores data.

Artikel 25 GDPR taler her om "databeskyttelse gennem design og standard" og betyder, at både software (f.eks. Formularer) og hardware (f.eks. adgang til serverrummet) altid tages i betragtning, og der træffes passende foranstaltninger. I det følgende vil vi om nødvendigt drøfte konkrete foranstaltninger.

TLS-kryptering med https

TLS, kryptering og https lyder meget teknisk og er. Vi bruger HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure står for "secure hypertext transmission protocol") til at overføre data tap-proof på internettet. Det betyder, at den komplette overførsel af alle data fra din browser til vores webserver er sikret - ingen kan "opfange".

Vi har således indført et ekstra lag af sikkerhed og overholder databeskyttelse gennem teknologidesign (artikel 25, stk. 1, GDPR). Ved at bruge TLS (Transport Layer Security), en krypteringsprotokol til sikker dataoverførsel på Internettet, kan vi sikre beskyttelsen af fortrolige data. Du kan genkende brugen af denne beskyttelse til dataoverførsel ved hjælp af det lille låsesymbol i øverste venstre hjørne af browseren, til venstre for internetadressen (f.eks. beispielseite.de) og brugen af https-skemaet (i stedet for http) som en del af vores internetadresse. Hvis du vil vide mere om kryptering, anbefaler vi Google-søgningen efter "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" for at få gode links til yderligere oplysninger.

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)

I dette afsnit vil vi forklare, hvad en ordrebehandlingsaftale er, og hvorfor den er nødvendig. Da ordet "ordrebehandlingskontrakt" er en temmelig tunge-twister, bruger vi ofte kun forkortelsen GCU i teksten. Som de fleste virksomheder arbejder vi ikke alene, men bruger også tjenester fra andre virksomheder eller enkeltpersoner selv.  På grund af involvering af forskellige virksomheder eller tjenesteudbydere kan vi videregive personoplysninger til behandling. Disse partnere fungerer derefter som databehandlere, som vi indgår en aftale med, den såkaldte ordrebehandlingsaftale (DPA). Det vigtigste for dig at vide er, at behandlingen af dine personoplysninger udelukkende udføres i overensstemmelse med vores instruktioner og skal reguleres af GCU.

Hvem er processorer?

Som virksomheds- og hjemmesideejer er vi ansvarlige for alle data, vi behandler om dig. Ud over de ansvarlige kan der også være såkaldte processorer. Dette omfatter enhver virksomhed eller person, der behandler personoplysninger på vores vegne. Mere præcist og i henhold til GDPR-definitionen: enhver fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vores vegne, betragtes som en databehandler. Databehandlere kan derfor være tjenesteudbydere som hosting- eller cloud-udbydere, betalings- eller nyhedsbrevsudbydere eller store virksomheder som Google eller Microsoft.

For en bedre forståelse af terminologien er her en oversigt over de tre roller i GDPR:

Den registrerede (dig som kunde eller berørt) → dataansvarlig (vi som virksomhed og kunde) → persondataassistent (tjenesteudbydere såsom webhosting eller cloud-udbydere)

Indholdet af en ordrehåndteringsaftale

Som nævnt ovenfor har vi indgået en DPA med vores partnere, der fungerer som databehandlere. Frem for alt står der, at persondataassistenten behandler de data, der udelukkende skal behandles i overensstemmelse med GDPR. Kontrakten skal indgås skriftligt, men i den forbindelse betragtes den elektroniske indgåelse af kontrakten også som "skriftlig". Kun på grundlag af aftalen finder behandlingen af personoplysninger sted. Kontrakten skal indeholde:

 • Forpligtelse over for os som dataansvarlig
 • Den registeransvarliges forpligtelser og rettigheder
 • Kategorier af registrerede
 • Type af personoplysninger
 • Type og formål med databehandling
 • Formålet med og varigheden af databehandlingen
 • Sted for databehandling

Derudover indeholder kontrakten alle processorens forpligtelser. De vigtigste forpligtelser er:

 • Sørg for datasikkerhedsforanstaltninger
 • træffe tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder
 • for at vedligeholde en databehandlingsmappe
 • samarbejde med tilsynsmyndigheden for databeskyttelse efter anmodning fra sidstnævnte
 • foretage en risikoanalyse i forbindelse med de modtagne personoplysninger
 • Underleverandører må kun ansættes med den dataansvarliges skriftlige samtykke

Du kan se, hvordan en sådan DPA ser konkret ud, for eksempel under https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html. Her præsenteres en modelkontrakt.

Cookies

Opsummering af cookies
👥 Registrerede: Besøgende på webstedet
🤝 Formål: afhængigt af den respektive cookie. Flere oplysninger kan findes nedenfor eller fra producenten af den software, der indstiller cookien.
📓 Behandlede data: Afhængigt af den anvendte cookie. Flere oplysninger kan findes nedenfor eller fra producenten af den software, der indstiller cookien.
📅 Opbevaringsperiode: afhængigt af den respektive cookie, kan variere
⚖️ fra timer til år Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra g . en GDPR (samtykke), art. 6 stk. 1 lit. f GDPR (legitime interesser)

Hvad er cookies?

Vores hjemmeside bruger HTTP-cookies til at gemme brugerspecifikke data. Nedenfor forklarer vi, hvad cookies er, og hvorfor de bruges, så du bedre kan forstå følgende privatlivspolitik.

Når du surfer på internettet, skal du bruge en browser. Kendte browsere inkluderer Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer og Microsoft Edge. De fleste websteder gemmer små tekstfiler i din browser. Disse filer kaldes cookies.

En ting kan ikke nægtes: Cookies er virkelig nyttige hjælpere. Næsten alle websteder bruger cookies. Mere præcist er de HTTP-cookies, da der også er andre cookies til andre applikationer. HTTP-cookies er små filer, der gemmes på din computer af vores hjemmeside. Disse cookies placeres automatisk i cookie-mappen, "hjernen" i din browser. En cookie består af et navn og en værdi. Når du definerer en cookie, skal en eller flere attributter også angives.

Cookies gemmer visse brugerdata om dig, såsom sprog eller personlige sideindstillinger. Når du besøger vores hjemmeside igen, sender din browser de "brugerrelaterede" oplysninger tilbage til vores hjemmeside. Takket være cookies ved vores hjemmeside, hvem du er, og tilbyder dig den indstilling, du er vant til. I nogle browsere har hver cookie sin egen fil, i andre, såsom Firefox, gemmes alle cookies i en enkelt fil.

Følgende billede viser en mulig interaktion mellem en browser som Chrome og webserveren. Browseren anmoder om et websted og modtager en cookie fra serveren, som browseren bruger igen, så snart der anmodes om en anden side.

Der er både førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies oprettes direkte af vores websted, tredjepartscookies oprettes af partnerwebsteder (f.eks. Google Analytics). Hver cookie skal evalueres individuelt, da hver cookie gemmer forskellige data. Udløbstiden for en cookie varierer også fra et par minutter til et par år. Cookies er ikke programmer og indeholder ikke virus, trojanske heste eller andre "skadedyr". Cookies kan heller ikke få adgang til oplysninger fra din computer.

Cookiedata kan f.eks. se sådan ud:

Navn: _ga
Værdi: GA1.2.1326744211.152122341587-9
Formål: Differentiering af besøgende på webstedet
Udløbsdato: efter 2 år

En browser skal kunne understøtte disse minimumsstørrelser:

 • Mindst 4096 byte pr. cookie
 • Mindst 50 cookies pr. domæne
 • Mindst 3000 cookies i alt

Hvilke typer cookies findes der?

Spørgsmålet om, hvilke cookies vi især bruger, afhænger af de anvendte tjenester og afklares i de følgende afsnit af privatlivspolitikken. På dette tidspunkt vil vi kort diskutere de forskellige typer HTTP-cookies.

Der er 4 typer cookies:

Nødvendige cookies
Disse cookies er nødvendige for at sikre grundlæggende funktioner på hjemmesiden. For eksempel er disse cookies nødvendige, når en bruger tilføjer et produkt til indkøbskurven, derefter fortsætter med at gennemse andre sider og senere går til kassen. Disse cookies sletter ikke indkøbskurven, selvom brugeren lukker sit browservindue.

Nyttige cookies
Disse cookies indsamler oplysninger om brugeradfærd, og om brugeren modtager fejlmeddelelser. Derudover bruges disse cookies også til at måle webstedets indlæsningstid og adfærd ved hjælp af forskellige browsere.

Målretning af cookies
Disse cookies giver en bedre brugeroplevelse. For eksempel gemmes angivne placeringer, skriftstørrelser eller formulardata.


Annonceringscookies Disse cookies kaldes også målretningscookies. De tjener til at give brugeren individuelt skræddersyet reklame. Dette kan være meget praktisk, men også meget irriterende.

Normalt, når du besøger et websted for første gang, bliver du spurgt, hvilken af disse typer cookies du vil tillade. Og selvfølgelig gemmes denne beslutning også i en cookie.

Hvis du vil vide mere om cookies og ikke er bange for teknisk dokumentation, anbefaler vi, at https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265, anmodning om kommentarer fra Internet Engineering Task Force (IETF) kaldet "HTTP State Management Mechanism".

Formål med behandling via cookies

Formålet afhænger i sidste ende af cookien. Flere oplysninger kan findes nedenfor eller fra producenten af den software, der indstiller cookien.

Hvilke data behandles?

Cookies er små hjælpemidler til mange forskellige opgaver. Det er desværre ikke muligt at generalisere, hvilke data der gemmes i cookies, men vi vil informere dig om de behandlede eller lagrede data i følgende databeskyttelseserklæring.

Opbevaringstid for cookies

Opbevaringsperioden afhænger af den respektive cookie og er yderligere specificeret under . Nogle cookies slettes efter mindre end en time, andre kan gemmes på en computer i årevis.

De har også indflydelse på opbevaringsperioden. Du kan til enhver tid slette alle cookies manuelt via din browser (se også "Ret til indsigelse" nedenfor). Derudover vil cookies baseret på samtykke blive slettet senest efter tilbagetrækningen af dit samtykke, hvorved lovligheden af opbevaringen forbliver upåvirket indtil da.

Ret til indsigelse – hvordan kan jeg slette cookies?

Hvordan og om du vil bruge cookies er op til dig. Uanset hvilken tjeneste eller webstedscookies der kommer fra, har du altid mulighed for at slette, deaktivere eller kun delvist tillade cookies. For eksempel kan du blokere tredjepartscookies, men tillade alle andre cookies.

Hvis du vil finde ud af, hvilke cookies der er gemt i din browser, hvis du vil ændre eller slette cookieindstillinger, kan du finde dette i dine browserindstillinger:

Chrome: Slet, aktiver og administrer cookies i Chrome

Safari: Administrer cookies og webstedsdata med Safari

Firefox: Slet cookies for at slette data, som websteder har placeret på din computer

Internet Explorer: Slet og administrer cookies

Microsoft Edge: Slet og administrer cookies

Hvis du ikke ønsker cookies, kan du indstille din browser, så den altid informerer dig, når en cookie skal indstilles. Dette giver dig mulighed for at beslutte for hver enkelt cookie, om du tillader cookien eller ej. Proceduren varierer efter browser. Det er bedst at søge i instruktionerne i Google ved hjælp af søgeordet "slet cookies Chrome" eller "deaktiver cookies Chrome" i tilfælde af en Chrome-browser.

Retsgrundlag

Siden 2009 har der været den såkaldte "cookiepolitik". Det siger, at lagring af cookies kræver dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR). Men i EU-landene er der stadig meget forskellige reaktioner på disse direktiver. I Østrig er direktivet imidlertid blevet gennemført i § 96, stk. 3, i Telecommunications Gesetz (telekommunikationsloven) (herefter »TKG«). I Tyskland er cookiepolitikken ikke blevet gennemført som national lovgivning. I stedet blev dette direktiv stort set implementeret i § 15, stk. 3, i telemedieloven (TMG).

For strengt nødvendige cookies, selvom der ikke er givet samtykke, er der legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR), som i de fleste tilfælde er af økonomisk karakter. Vi ønsker at give besøgende på hjemmesiden en behagelig brugeroplevelse, og nogle cookies er ofte absolut nødvendige for dette.

Medmindre strengt nødvendige cookies bruges, vil dette kun ske med dit samtykke. Retsgrundlaget i denne henseende er artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR.

I de følgende afsnit vil du blive informeret mere detaljeret om brugen af cookies, hvis den anvendte software bruger cookies.

Web Hosting Introduktion

Oversigt over webhosting
👥 Registrerede: Besøgende på webstedet
Formål: professionel hosting af hjemmesiden og beskyttelse af virksomheden📓 Behandlede data: IP-adresse, tidspunkt for besøg på webstedet
🤝 , anvendte browsere og andre data. Flere oplysninger kan findes nedenfor eller hos den respektive webhostingudbyder.
📅 Opbevaringsperiode: afhængigt af den respektive leverandør, men normalt 2 uger
⚖️ Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (legitime interesser)

Hvad er webhosting?

Når du besøger websteder i dag, oprettes og gemmes visse oplysninger - herunder personoplysninger - automatisk, herunder på dette websted. Disse oplysninger bør behandles så sparsomt som muligt og kun med begrundelse. Med hjemmeside mener vi totaliteten af alle websider på et domæne, dvs. alt fra hjemmesiden til den allersidste underside (som denne). Med domæne mener vi for eksempel beispiel.de eller musterbeispiel.com.

Hvis du vil se et websted på en computer, tablet eller smartphone, skal du bruge et program kaldet en webbrowser. Du kender sikkert nogle browsere ved navn: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox og Apple Safari. Vi siger kort browser eller browser.

For at se webstedet skal browseren oprette forbindelse til en anden computer, hvor webstedets kode er gemt: webserveren. Driften af en webserver er en kompliceret og tidskrævende opgave, hvorfor dette normalt overtages af professionelle udbydere. Disse tilbyder webhosting og sikrer dermed pålidelig og fejlfri opbevaring af webstedsdata. Mange tekniske termer, men hold dig opdateret, det bliver endnu bedre!

Når du tilslutter browseren til din computer (stationær, bærbar, tablet eller smartphone) og under dataoverførsel til og fra webserveren, kan personoplysninger blive behandlet. På den ene side gemmer din computer data, på den anden side skal webserveren også gemme data i et stykke tid for at sikre korrekt drift.

Et billede siger mere end tusind ord, så følgende billede viser interaktionen mellem browsere, internettet og hostingudbyderen.

Hvorfor behandler vi personoplysninger?

Formålet med databehandlingen er:

 1. Professionel hosting af hjemmesiden og beskyttelse af virksomheden
 2. at opretholde drifts- og IT-sikkerhed
 3. Anonym evaluering af adgangsadfærd for at forbedre vores tilbud og om nødvendigt retsforfølge eller forfølge krav

Hvilke data behandles?

Selv når du besøger vores hjemmeside i øjeblikket, gemmer vores webserver, som er den computer, hvor dette websted er gemt, normalt automatisk data som f.eks.

 • den fulde internetadresse (URL) på det besøgte websted
 • Browser- og browserversion (f.eks. Chrome 87)
 • det anvendte operativsystem (f.eks. Windows 10)
 • adressen (URL) på den tidligere besøgte side (henvisende URL) (f.eks. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen/)
 • værtsnavn og IP-adresse på den enhed, hvorfra adgangen foretages (f.eks. COMPUTERNAME og 194.23.43.121)
 • Dato og klokkeslæt
 • i filer, de såkaldte webserverlogfiler

Hvor længe gemmes dataene?

Ovenstående data gemmes som regel i to uger og slettes derefter automatisk. Vi videregiver ikke disse data, men vi kan ikke udelukke, at disse data vil blive set af myndighederne i tilfælde af ulovlig adfærd.

Kort sagt: dit besøg logges af vores udbyder (virksomheder, der driver vores hjemmeside på specielle computere (servere), men vi videregiver ikke dine data uden samtykke!

Retsgrundlag

Lovligheden af behandlingen af personoplysninger i forbindelse med webhosting følger af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR (beskyttelse af legitime interesser), da en udbyders brug af professionel hosting er nødvendig for at præsentere virksomheden på internettet på en sikker og brugervenlig måde og om nødvendigt for at kunne forfølge angreb og krav fra dem.

Der er som udgangspunkt en aftale mellem os og hostingudbyderen om ordrebehandling i henhold til art. 28 f. GDPR, som garanterer overholdelse af databeskyttelse og garanterer datasikkerhed.

Introduktion til modulære systemer på webstedet

Webstedets modulære system Oversigt over databeskyttelseserklæring
👥 Registrerede: Besøgende på webstedet
🤝 Formål: Optimering af vores service
📓 Behandlede data: Data såsom tekniske brugsoplysninger såsom browseraktivitet, clickstream-aktiviteter, sessionsvarmekort samt kontaktoplysninger, IP-adresse eller din geografiske placering. Flere oplysninger kan findes nedenfor i denne privatlivspolitik og i udbydernes privatlivspolitik.
📅 Opbevaringsperiode: afhænger af udbyderen Legal
⚖️ grundlag: Artikel 6, stk. 1, litra f GDPR (legitime interesser), art. 6, stk. 1, litra a GDPR (samtykke)

Hvad er modulære systemer til websteder?

Vi bruger et webstedsbyggersystem til vores hjemmeside. Modulære systemer er specielle former for et content management system (CMS). Med et modulært system kan webstedsoperatører oprette et websted meget let og uden programmeringskendskab. I mange tilfælde tilbyder webhosting også modulære systemer. Ved at bruge et modulært system kan personoplysninger også indsamles, opbevares og behandles af dig. I denne databeskyttelsestekst giver vi dig generelle oplysninger om databehandling af modulære systemer. Du kan finde flere oplysninger i udbyderens databeskyttelseserklæringer.

Hvorfor bruger vi webstedsbyggersystemer til vores websted?

Den største fordel ved et modulært system er dets brugervenlighed. Vi ønsker at tilbyde dig en klar, enkel og kortfattet hjemmeside, som vi nemt kan drive og vedligeholde selv – uden ekstern support. Et modulært system tilbyder nu mange nyttige funktioner, som vi også kan bruge uden programmeringskendskab. Dette giver os mulighed for at designe vores hjemmeside efter vores ønsker og tilbyde dig en informativ og fornøjelig tid på vores hjemmeside.

Hvilke data gemmes af et modulært system?

Selvfølgelig afhænger de nøjagtige oplysninger, der er gemt, af det anvendte webstedsbyggersystem. Hver udbyder behandler og indsamler forskellige data om den besøgende på webstedet. Imidlertid indsamles der normalt tekniske brugsoplysninger såsom operativsystem, browser, skærmopløsning, sprog- og tastaturindstillinger, webhosting og dato for dit besøg på webstedet. Derudover kan sporingsdata (f.eks. browseraktivitet, clickstream-aktiviteter, sessionsvarmekort osv.) også behandles. Derudover kan personoplysninger også indsamles og opbevares. Dette er normalt kontaktoplysninger såsom e-mail-adresse, telefonnummer (hvis du har indtastet dem), IP-adresse og geografiske placeringsdata. Du kan finde ud af præcis, hvilke data der er gemt i udbyderens privatlivspolitik.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Vi informerer dig om varigheden af databehandlingen nedenfor i forbindelse med det anvendte webstedsbyggersystem, hvis vi har yderligere oplysninger. I udbyderens privatlivspolitik finder du detaljerede oplysninger om dette. Generelt behandler vi kun personoplysninger, så længe det er strengt nødvendigt for leveringen af vores tjenester og produkter. Det kan være, at udbyderen gemmer data om dig i henhold til sine egne specifikationer, som vi ikke har nogen indflydelse på.

Ret til indsigelse

Du har altid ret til information, rettelse og sletning af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål, kan du også til enhver tid kontakte den person, der er ansvarlig for det anvendte webstedsbyggersystem. Kontaktoplysninger kan findes enten i vores privatlivspolitik eller på den respektive leverandørs hjemmeside.

Cookies, som udbydere bruger til deres funktioner, kan slettes, deaktiveres eller administreres i din browser. Afhængigt af den browser, du bruger, fungerer dette på forskellige måder. Bemærk dog, at ikke alle funktioner fungerer som normalt.

Retsgrundlag

Vi har en legitim interesse i at bruge et webstedsbyggersystem til at optimere vores onlinetjeneste og præsentere den effektivt og brugervenligt for dig. Det tilsvarende retsgrundlag for dette er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR (legitime interesser). Ikke desto mindre bruger vi kun modulsystemet, hvis du har givet dit samtykke.

I det omfang behandlingen af data ikke er strengt nødvendig for driften af hjemmesiden, vil dataene kun blive behandlet på grundlag af dit samtykke. Dette gælder især for sporingsaktiviteter. Retsgrundlaget i denne henseende er artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR.

Med denne databeskyttelseserklæring har vi bragt dig tættere på de vigtigste generelle oplysninger om databehandling. For at lære mere om dette kan du finde yderligere oplysninger - hvis de er tilgængelige - i de følgende afsnit eller i udbyderens privatlivspolitik.

WordPress.com Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi bruger WordPress.com, et webstedsbyggersystem, til vores websted. Tjenesteudbyderen er det amerikanske firma Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

WordPress behandler dine data i blandt andet USA. Vi vil gerne påpege, at EF-Domstolen mener, at der i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af data til USA. Dette kan medføre forskellige risici for lovligheden og sikkerheden af databehandling.

WordPress bruger såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 GDPR) som grundlag for databehandling for modtagere baseret i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller til dataoverførsel der. Standardkontraktbestemmelser (SCC'er) er skabeloner, der leveres af Europa-Kommissionen, og har til formål at sikre, at dine data overholder europæiske databeskyttelsesstandarder, selvom de overføres til tredjelande (f.eks. USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter WordPress sig til at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau, når du behandler dine relevante data, selvom dataene gemmes, behandles og håndteres i USA. Disse klausuler er baseret på en gennemførelsesafgørelse truffet af Europa-Kommissionen. Du kan finde opløsningen og de tilsvarende standardkontraktbestemmelser her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Databehandleraftalerne, som svarer til standardkontraktbestemmelserne, findes under https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Du kan læse mere om de data, der behandles ved hjælp af WordPress.com i privatlivspolitikken på https://automattic.com/de/privacy/.

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) WordPress.com

Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale (DPA) med WordPress.com i henhold til artikel 28 i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Du kan finde ud af præcis, hvad en DPA er, og frem for alt hvad der skal inkluderes i en DPA i vores generelle afsnit "Order Processing Agreement (DPA)".

Denne aftale er lovpligtig, da WordPress.com behandler personoplysninger på vores vegne. Det præciserer, at WordPress.com kun må behandle de data, du modtager fra os i overensstemmelse med vores instruktioner og skal overholde GDPR. Linket til ordrehåndteringsaftalen (DPA) kan findes under https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Introduktion til webanalyse

Oversigt over beskyttelse af personlige oplysninger i Web Analytics
👥 Registrerede: Besøgende på webstedet
Formål: Evaluering af besøgsinformation for at optimere hjemmesiden. 🤝
📓 Data behandles: Adgangsstatistikker, der omfatter data såsom adgangsplaceringer, enhedsdata, adgangstid og -tid, navigationsadfærd, klikadfærd og IP-adresser. Du kan finde flere oplysninger i det anvendte webanalyseværktøj.
📅 Opbevaringsperiode: afhængigt af webanalyseværktøjet
⚖️ anvendt Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra d. en GDPR (samtykke), art. 6 stk. 1 lit. f GDPR (legitime interesser)

Hvad er webanalyse?

Vi bruger software på vores hjemmeside til at evaluere besøgendes adfærd eller webanalyse kort sagt. Dette indsamler data, som den respektive udbyder af analyseværktøjer (også kendt som sporingsværktøjer) gemmer, administrerer og behandler. Ved hjælp af dataene oprettes analyser af brugeradfærd på vores websted og stilles til rådighed for os som webstedsoperatør. Desuden tilbyder de fleste af værktøjerne forskellige testmuligheder. For eksempel kan vi teste, hvilke tilbud eller indhold der bedst modtages af vores besøgende. Til dette formål viser vi dig to forskellige tilbud i en begrænset periode. Efter testen (såkaldt A / B-test) ved vi, hvilket produkt eller indhold vores besøgende på webstedet finder mere interessant. For sådanne testprocedurer såvel som for andre analyseprocedurer kan der også oprettes brugerprofiler og gemmes data i cookies.

Hvorfor laver vi webanalyser?

Med vores hjemmeside har vi et klart mål for øje: Vi ønsker at levere det bedste webtilbud på markedet til vores branche. For at nå dette mål ønsker vi på den ene side at tilbyde det bedste og mest interessante tilbud og på den anden side sørge for, at du føler dig helt komfortabel på vores side. Ved hjælp af webanalyseværktøjer kan vi se nærmere på adfærden hos vores besøgende på webstedet og derefter forbedre vores websted for dig og os i overensstemmelse hermed. For eksempel kan vi se, hvor gamle vores besøgende i gennemsnit er, hvor de kommer fra, hvornår vores hjemmeside er mest besøgt, eller hvilket indhold eller produkter der er særligt populære. Alle disse oplysninger hjælper os med at optimere hjemmesiden og dermed tilpasse den til dine behov, interesser og ønsker.

Hvilke data behandles?

Selvfølgelig afhænger de nøjagtige data, der er gemt, af de anvendte analytiske værktøjer. Men som regel gemmes det normalt, for eksempel hvilket indhold du ser på vores hjemmeside, hvilke knapper eller links du klikker på, når du besøger en side, hvilken browser du bruger, med hvilken enhed (pc, tablet, smartphone osv.) Du besøger hjemmesiden eller hvilket computersystem du bruger. Hvis du har givet samtykke til, at placeringsdata også kan indsamles, kan disse også behandles af udbyderen af webanalyseværktøjet.

Derudover gemmes din IP-adresse. I henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er IP-adresser personoplysninger. Din IP-adresse gemmes dog normalt pseudonymiseret (dvs. i uigenkendelig og forkortet form). Til test, webanalyse og weboptimering gemmes ingen direkte data, såsom dit navn, alder, adresse eller e-mail-adresse. Alle disse data, hvis de indsamles, gemmes pseudonymiseret. Så du kan ikke identificeres som en person.

Følgende eksempel viser skematisk, hvordan Google Analytics fungerer som et eksempel på klientbaseret websporing ved hjælp af JavaScript-kode.

Hvor længe hver data gemmes, afhænger altid af udbyderen. Nogle cookies gemmer kun data i et par minutter, eller indtil du forlader hjemmesiden, kan andre cookies gemme data i årevis.

Behandlingens varighed

Vi informerer dig om varigheden af databehandlingen nedenfor, hvis vi har yderligere oplysninger. Generelt behandler vi kun personoplysninger, så længe det er strengt nødvendigt for leveringen af vores tjenester og produkter. Hvis det, som i tilfælde af regnskab, er påkrævet ved lov, kan denne opbevaringsperiode også overskrides.

Ret til indsigelse

Du har også til enhver tid ret til og mulighed for at trække dit samtykke til brug af cookies eller tredjeparter tilbage. Dette fungerer enten via vores cookiehåndteringsværktøj eller via andre opt-out-funktioner. For eksempel kan du også forhindre indsamling af cookies ved at administrere, deaktivere eller slette cookies i din browser.

Retsgrundlag

Brugen af webanalyser kræver dit samtykke, som vi har indhentet med vores cookie-pop-up. I henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR (samtykke) udgør dette samtykke retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, da det kan finde sted, når det indsamles af webanalyseværktøjer.

Ud over samtykke har vi en legitim interesse i at analysere adfærd hos besøgende på webstedet og dermed forbedre vores tilbud teknisk og økonomisk. Ved hjælp af webanalyse opdager vi fejl på hjemmesiden, kan identificere angreb og forbedre rentabiliteten. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR (legitime interesser). Ikke desto mindre bruger vi kun værktøjerne, hvis du har givet dit samtykke.

Da webanalyseværktøjer bruger cookies, anbefaler vi også, at du læser vores generelle cookie-privatlivspolitik. For at finde ud af præcis, hvilke data der gemmes og behandles af dig, skal du læse privatlivspolitikken for det respektive værktøj.

Du kan finde oplysninger om specifikke webanalyseværktøjer i følgende afsnit, hvis de er tilgængelige.

Facebook Conversions API Datenschutzerklärung

Vi bruger Facebook Conversions API, et værktøj til sporing af hændelser på serversiden, på vores hjemmeside. Tjenesteudbyderen er det amerikanske selskab Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) er ansvarlig for Europa.

Facebook behandler dine data i blandt andet USA. Vi vil gerne påpege, at EF-Domstolen mener, at der i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af data til USA. Dette kan medføre forskellige risici for lovligheden og sikkerheden af databehandling.

Facebook bruger såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 GDPR) som grundlag for databehandling for modtagere baseret i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller til dataoverførsel der. Standardkontraktbestemmelser (SCC'er) er skabeloner, der leveres af Europa-Kommissionen, og har til formål at sikre, at dine data overholder europæiske databeskyttelsesstandarder, selvom de overføres til tredjelande (f.eks. USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Facebook sig til at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau, når de behandler dine relevante data, selvom dataene opbevares, behandles og håndteres i USA. Disse klausuler er baseret på en gennemførelsesafgørelse truffet af Europa-Kommissionen. Du kan finde opløsningen og de tilsvarende standardkontraktbestemmelser her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks vilkår for databehandling, som svarer til standardkontraktbestemmelserne, kan findes under https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Du kan læse mere om de data, der behandles ved hjælp af API'en Facebook-konverteringer, i https://www.facebook.com/about/privacy privatlivspolitik.

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger for Google Site Kit

Oversigt over privatlivspolitik for Google Site Kit
👥 Registrerede: Besøgende på webstedet
Formål: Evaluering af besøgsinformation for at optimere hjemmesiden. 🤝
📓 Data behandles: Adgangsstatistikker, der omfatter data såsom adgangsplaceringer, enhedsdata, adgangstid og -tid, navigationsadfærd, klikadfærd og IP-adresser. Du kan finde flere oplysninger nedenfor og Google Analytics' privatlivspolitik.
📅 Opbevaringsperiode: afhængigt af egenskaberne
⚖️ anvendt Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra d. en GDPR (samtykke), art. 6 stk. 1 lit. f GDPR (legitime interesser)

Hvor er Google Site Kit?

Vi har integreret WordPress-pluginet Google Site Kit fra det amerikanske firma Google Inc. For Europa er Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarlig for alle Google-tjenester. Med Google Site Kit kan vi hurtigt og nemt se statistikker fra forskellige Google-produkter såsom Google Analytics direkte i vores WordPress-dashboard. Blandt andet indsamler værktøjet eller værktøjerne, der er integreret i Google Site Kit, også personlige data fra dig. I denne privatlivspolitik forklarer vi, hvorfor vi bruger Google Site Kit, hvor længe og hvor data gemmes, og hvilke andre databeskyttelsestekster der er relevante for dig i denne sammenhæng.

Google Site Kit er et plugin til indholdsstyringssystemet WordPress. Dette plugin giver os mulighed for at se vigtige statistikker til webstedsanalyse direkte i vores dashboard. Dette er statistikker, der indsamles af andre Google-produkter. Først og fremmest fra Google Analytics. Ud over Google Analytics kan tjenesterne Google Search Console, Page Speed Insight, Google AdSense, Google Optimize og Google Tag Manager også linkes til Google Site Kit.

Hvorfor bruger vi Google Site Kit på vores websted?

Som tjenesteudbyder er det vores opgave at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Du bør nyde vores hjemmeside og hurtigt og nemt finde præcis, hvad du leder efter. Statistiske evalueringer hjælper os med at lære dig bedre at kende og tilpasse vores tilbud til dine ønsker og interesser. Vi bruger forskellige Google-værktøjer til disse evalueringer. Site Kit gør vores arbejde meget lettere i denne henseende, fordi vi kan se og analysere statistikken over Google-produkter direkte i instrumentbrættet. Så vi behøver ikke længere at registrere os for det respektive værktøj. Site Kit giver således altid et godt overblik over de vigtigste analysedata.

Hvilke data gemmer Google Site Kit?

Hvis du aktivt har givet samtykke til sporingsværktøjer i cookiemeddelelsen (også kendt som et script eller banner), sætter Google-produkter som Google Analytics cookies og sender data om din brugeradfærd, for eksempel om din brugeradfærd, til Google, hvor de gemmes og behandles. Dette omfatter også personoplysninger såsom din IP-adresse.

For mere detaljeret information om de enkelte tjenester har vi separate tekstafsnit i denne fortrolighedspolitik. Se f.eks. vores privatlivspolitik for Google Analytics. Her går vi i detaljer om de indsamlede data. Du lærer, hvor længe Google Analytics gemmer, administrerer og behandler data, hvilke cookies der kan bruges, og hvordan du forhindrer datalagring. Vi har også vores egne privatlivspolitikker med omfattende oplysninger om andre Google-tjenester såsom Google Tag Manager eller Google AdSense.

I det følgende viser vi dig eksempler på Google Analytics-cookies, der kan indstilles i din browser, forudsat at du i princippet har givet samtykke til databehandling fra Google. Bemærk, at disse cookies kun er et udvalg:

Navn: _ga værdi:2.1326744211.152122341587-2
Formål:
Som standard bruger .js Analytics cookie-_ga til at gemme bruger-id'et.
Udløbsdato: efter 2 år

Navn: _gid
Værdi: 2.1687193234.152122341587-7
Formål: Denne cookie bruges også til at skelne besøgende på webstedet.
Udløbsdato: efter 24 timer

Namn: _gat_gtag_UA_<property-id>
Värde:  1
Syfte: Denna cookie används för att sänka begärandefrekvensen.
Utgångsdatum: efter 1 minut

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Google gemmer indsamlede data på sine egne Google-servere, som distribueres over hele verden. De fleste servere er placeret i USA, og derfor er det let muligt, at dine data også gemmes der. På https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de kan du se præcis, hvor virksomheden distribuerer servere.

Data indsamlet af Google Analytics gemmes i 26 måneder. Dine brugerdata vil derefter blive slettet. Opbevaringsperioden gælder for alle data, der er knyttet til cookies, brugeridentifikation og reklame-id'er.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

Du har altid ret til at modtage oplysninger om dine data, til at få dine data slettet, rettet eller begrænset. Du kan også til enhver tid deaktivere, slette eller administrere cookies i din browser.

Hvis du i princippet ønsker at deaktivere, slette eller administrere cookies, finder du de tilsvarende links til de respektive instruktioner fra de mest populære browsere under afsnittet "Cookies".

Retsgrundlag

Brugen af Google Site Kit kræver dit samtykke, som vi har indhentet med vores cookie-pop-up. I henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR (samtykke) udgør dette samtykke retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, da det kan finde sted, når det indsamles af webanalyseværktøjer.

Ud over samtykke har vi en legitim interesse i at analysere adfærd hos besøgende på webstedet og dermed forbedre vores tilbud teknisk og økonomisk. Ved hjælp af Google Site Kit kan vi registrere webstedsfejl, identificere angreb og forbedre rentabiliteten. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR (legitime interesser). Vi bruger dog kun Google Site Kit, hvis du har givet dit samtykke.

Google behandler dine data, herunder i USA. Vi vil gerne påpege, at EF-Domstolen mener, at der i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af data til USA. Dette kan medføre forskellige risici for lovligheden og sikkerheden af databehandling.

Google bruger såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 GDPR) som grundlag for databehandling for modtagere baseret i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. specifikt i USA) eller til dataoverførsel der. Standardkontraktbestemmelser (SCC'er) er skabeloner, der leveres af Europa-Kommissionen, og har til formål at sikre, at dine data overholder europæiske databeskyttelsesstandarder, selvom de overføres til tredjelande (f.eks. USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Google sig til at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau, når du behandler dine relevante data, selvom dataene gemmes, behandles og håndteres i USA. Disse klausuler er baseret på en gennemførelsesafgørelse truffet af Europa-Kommissionen. Du kan finde opløsningen og de tilsvarende standardkontraktbestemmelser her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Vilkårene for databehandling i Google Ads, som henviser til standardkontraktvilkårene, findes på https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/

Hvis du vil vide mere om Googles databehandling, anbefaler vi Googles omfattende privatlivspolitik på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Introduktion til e-mail-marketing

Oversigt over e-mailmarketing
👥 Tilmeldt: Abonnenter på nyhedsbreve
🤝 Formål: Direct mail via e-mail, meddelelse om systemisk relevante begivenheder
📓 Behandlede data: Data, der leveres under registreringen, men mindst e-mail-adressen. Du kan finde flere oplysninger i det anvendte e-mailmarketingværktøj.
📅 Opbevaringsperiode: Abonnement
⚖️ Varighed Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra a GDPR (samtykke), art. 6, stk. 1, litra f i GDPR (legitime interesser)

Hvad er e-mail-marketing?

For at holde dig opdateret bruger vi også muligheden for e-mailmarkedsføring. Hvis du har givet samtykke til at modtage vores e-mails eller nyhedsbreve, vil dine data også blive behandlet og gemt. E-mail marketing er en delmængde af online markedsføring. Det indebærer at sende nyheder eller generel information om en virksomhed, produkter eller tjenester via e-mail til en bestemt gruppe mennesker, der er interesserede.

Hvis du ønsker at deltage i vores e-mailmarkedsføring (normalt via nyhedsbreve), behøver du normalt kun at registrere dig med din e-mail-adresse. For at gøre dette skal du udfylde en online formular og indsende den. Vi kan dog også bede dig om din hilsen og navn, så vi også kan skrive til dig personligt.

Grundlæggende fungerer abonnement på nyhedsbreve ved hjælp af den såkaldte "double opt-in-procedure". Når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside, modtager du en e-mail, der bekræfter din registrering af nyhedsbrevet. Dette sikrer, at e-mail-adressen tilhører dig, og at ingen har registreret sig med en udenlandsk e-mail-adresse. Vi eller et meddelelsesværktøj, vi bruger, logger hvert eneste login. Dette er nødvendigt for at vi kan bevise den juridisk korrekte registreringsproces. Som regel gemmes registreringstiden, tidspunktet for registreringsbekræftelsen og din IP-adresse. Derudover logges det også, når du foretager ændringer i dine lagrede data.

Hvorfor bruger vi e-mailmarkedsføring?

Selvfølgelig ønsker vi at holde kontakten med dig og altid præsentere de vigtigste nyheder om vores virksomhed. Til dette formål bruger vi blandt andet e-mail marketing – ofte kaldet "nyhedsbreve" – som en væsentlig del af vores online markedsføring. Hvis du giver dit samtykke til dette, eller hvis det er tilladt ved lov, sender vi dig nyhedsbreve, systemmeddelelser eller andre meddelelser via e-mail. Når vi bruger udtrykket "nyhedsbrev" i den følgende tekst, mener vi hovedsageligt regelmæssigt sendte e-mails. Selvfølgelig ønsker vi ikke at genere dig med vores nyhedsbrev på nogen måde. Derfor bestræber vi os altid på kun at tilbyde relevant og interessant indhold. For eksempel kan du finde ud af mere om vores virksomhed, vores tjenester eller produkter. Da vi altid forbedrer vores tilbud, vil du altid finde ud af gennem vores nyhedsbrev, når der er nyheder, eller når vi i øjeblikket tilbyder særlige, lukrative kampagner. Hvis vi ansætter en tjenesteudbyder, der tilbyder et professionelt mailingværktøj til vores e-mailmarkedsføring, gør vi dette for at kunne tilbyde dig hurtige og sikre nyhedsbreve. Formålet med vores e-mailmarkedsføring er grundlæggende at informere dig om nye tilbud og også at komme tættere på vores forretningsmål.

Hvilke data behandles?

Hvis du bliver abonnent på vores nyhedsbrev via vores hjemmeside, bekræfter du dit medlemskab af en mailingliste via e-mail. Ud over din IP-adresse og e-mail-adresse kan din titel, navn, adresse og telefonnummer også gemmes. Men kun hvis du giver samtykke til denne datalagring. De data, der er markeret som sådanne, er nødvendige for, at du kan deltage i den tilbudte tjeneste. Oplysningerne er frivillige, men manglende levering af dette vil resultere i, at du ikke kan bruge tjenesten. Derudover kan oplysninger om din enhed eller foretrukne indhold også gemmes på vores hjemmeside. Du kan læse mere om lagring af data, når du besøger et websted i afsnittet "Automatisk opbevaring af data". Vi registrerer din samtykkeerklæring, så vi altid kan bevise, at den overholder vores love.

Behandlingens varighed

Hvis du afmelder din e-mailadresse fra vores e-mail-/nyhedsbrevsdistributionsliste, kan vi gemme din adresse i op til tre år på grundlag af vores legitime interesser, så vi stadig kan bevise dit samtykke på det tidspunkt. Vi må kun behandle disse data, hvis vi skal forsvare os mod eventuelle krav.

Men hvis du bekræfter, at du har givet os dit samtykke til at abonnere på nyhedsbrevet, kan du til enhver tid indsende en individuel sletningsanmodning. Hvis du gør indsigelse mod dit samtykke permanent, forbeholder vi os ret til at gemme din e-mailadresse på en sortliste. Så længe du frivilligt har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, beholder vi naturligvis også din e-mailadresse.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid mulighed for at afmelde dig nyhedsbrevet. Alt du skal gøre er at trække dit samtykke til at abonnere på nyhedsbrevet tilbage. Dette tager normalt kun et par sekunder eller et eller to klik. I de fleste tilfælde finder du et link til at afmelde nyhedsbrevet lige i slutningen af hver e-mail. Hvis linket i nyhedsbrevet virkelig ikke kan findes, bedes du kontakte os via e-mail, og vi annullerer dit abonnement på nyhedsbrevet med det samme.

Retsgrundlag

Vores nyhedsbrev sendes på grundlag af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR). Det betyder, at vi kun må sende dig et nyhedsbrev, hvis du aktivt har tilmeldt dig det på forhånd. Hvis det er nødvendigt, kan vi også sende salgsfremmende meddelelser på grundlag af § 7 Abs. 3 UWG, forudsat at du er blevet vores kunde og ikke har gjort indsigelse mod brugen af din direct mail-adresse.

Oplysninger om specifikke e-mailmarkedsføringstjenester, og hvordan de behandler personoplysninger, kan findes i de følgende afsnit, hvis de er tilgængelige.

Messenger & Kommunikation Introduktion

Oversigt over Messenger & Communications Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
👥 af registrerede: Besøgende på webstedet
🤝 Formål: Kontaktanmodninger og generel kommunikation mellem os og dig
📓 Behandlede data: Data såsom navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, generelle indholdsdata, IP-adresse, hvis relevantMere information kan findes i de værktøjer, der bruges i hvert enkelt tilfælde.
📅 Opbevaringsperiode: afhængigt af messenger og kommunikationsfunktioner
⚖️ anvendt Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra a GDPR (samtykke), art. 6, stk. 1, litra f i GDPR (legitime interesser), art. 6, stk. 1, sætning 1 lit. b. GDPR (kontraktlige eller forpligtelser forud for kontraktindgåelse)

Hvad er Messenger & kommunikationsfunktioner?

Vi tilbyder forskellige muligheder på vores hjemmeside (f.eks. messenger- og chatfunktioner, online- eller kontaktformularer, e-mail, telefon) til at kommunikere med os. Dine data vil også blive behandlet og opbevaret i det omfang, det er nødvendigt for at svare på din anmodning og vores efterfølgende handlinger.

Ud over klassiske kommunikationsmidler som e-mail, kontaktformularer eller telefon bruger vi også chats eller messengers. Den mest almindelige messenger-funktion lige nu er WhatsApp, men selvfølgelig er der mange forskellige udbydere, der tilbyder messenger-funktioner specifikt til websteder. Hvis indholdet er end-to-end krypteret, fremgår dette af de enkelte databeskyttelsestekster eller i den respektive udbyders databeskyttelseserklæring. End-to-end-kryptering betyder intet andet, end at indholdet af en meddelelse ikke engang er synligt for udbyderen. Oplysninger om din enhed, placeringsindstillinger og andre tekniske data kan dog stadig behandles og gemmes.

Hvorfor bruger vi messenger & kommunikationsfunktioner?

Kommunikationsmuligheder med dig er af stor betydning for os. Når alt kommer til alt vil vi tale med dig og besvare alle mulige spørgsmål om vores service på den bedst mulige måde. Velfungerende kommunikation er en vigtig del af vores service. Med de praktiske messenger- og kommunikationsfunktioner kan du altid vælge dem, der er mest kære for dig. I særlige tilfælde kan vi dog heller ikke besvare visse spørgsmål via chat eller messenger. Dette er f.eks. tilfældet med hensyn til interne kontraktmæssige spørgsmål. Her anbefaler vi andre kommunikationsmuligheder såsom e-mail eller telefon.

Som udgangspunkt påtager vi os, at vi fortsat er ansvarlige i henhold til databeskyttelseslovgivningen, selvom vi bruger tjenesterne på et socialt medie. EU-Domstolen har dog fastslået, at operatøren af den sociale medieplatform sammen med os i nogle tilfælde kan være medansvarlig i henhold til artikel 26 GDPR. I det omfang dette er tilfældet, påpeger vi dette særskilt og arbejder på grundlag af en aftale i denne henseende. Essensen af aftalen er beskrevet nedenfor på den berørte platform.

Bemærk, at når du bruger vores indbyggede elementer, kan dine data også blive behandlet uden for EU, da mange udbydere, såsom Facebook Messenger eller WhatsApp, er amerikanske virksomheder. Som følge heraf kan du muligvis ikke let kræve eller håndhæve dine rettigheder i forhold til dine personlige data.

Hvilke data behandles?

Hvilke data der gemmes og behandles afhænger nøjagtigt af den respektive udbyder af messenger- og kommunikationsfunktionerne. Dybest set er dette data som navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og indholdsdata som alle oplysninger, du indtaster i en kontaktformular. I de fleste tilfælde gemmes der også oplysninger om din enhed og IP-adresse. Data indsamlet via en messenger & kommunikationsfunktion gemmes også på udbyderens servere.

Hvis du vil vide nøjagtigt, hvilke data der gemmes og behandles af den respektive udbyder, og hvordan du kan gøre indsigelse mod databehandling, skal du læse den respektive databeskyttelseserklæring fra virksomheden omhyggeligt.

Hvor længe gemmes dataene?

Hvor længe dataene behandles og opbevares afhænger primært af de værktøjer, vi bruger. Du kan læse mere om databehandlingen af hvert værktøj nedenfor. Leverandørernes databeskyttelseserklæringer angiver normalt nøjagtigt, hvilke data der opbevares og behandles i hvor lang tid. I princippet behandles personoplysninger kun, så længe det er nødvendigt for leveringen af vores tjenester. Når data gemmes i cookies, varierer opbevaringstiden meget. Dataene kan slettes umiddelbart efter at have forladt et websted, men de kan også forblive gemt i årevis. Derfor bør du se nærmere på hver enkelt cookie, hvis du vil vide mere om datalagring. I de fleste tilfælde finder du også informativ information om de enkelte cookies i de enkelte udbyderes privatlivspolitikker.

Ret til indsigelse

Du har også til enhver tid ret til og mulighed for at trække dit samtykke til brug af cookies eller tredjeparter tilbage. Dette fungerer enten via vores cookiehåndteringsværktøj eller via andre opt-out-funktioner. For eksempel kan du også forhindre indsamling af cookies ved at administrere, deaktivere eller slette cookies i din browser. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet om samtykke.

Da messenger & kommunikationsfunktioner kan bruge cookies, anbefaler vi også vores generelle cookie-privatlivspolitik. For at finde ud af præcis, hvilke data der gemmes og behandles af dig, skal du læse privatlivspolitikken for det respektive værktøj.

Retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til, at dine data behandles og opbevares via integrerede messenger- og kommunikationsfunktioner, er dette samtykke retsgrundlaget for databehandling (artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR). Vi behandler din anmodning og håndterer dine data inden for rammerne af kontraktlige eller prækontraktlige forhold for at opfylde vores forpligtelser før kontrakter og aftaler eller for at svare på anmodninger. Grundlaget for dette er art. 6 stk. 1 sætning 1 lit. Hvis der gives samtykke, vil dine data i princippet også blive opbevaret og behandlet på grundlag af vores legitime interesse (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR) i hurtig og god kommunikation med dig eller andre kunder og forretningspartnere.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger i Facebook Messenger

Vi bruger Facebook Messenger-kommunikationsværktøjet på vores hjemmeside. Tjenesteudbyderen er det amerikanske selskab Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) er ansvarlig for Europa.

Facebook behandler dine data i blandt andet USA. Vi vil gerne påpege, at EF-Domstolen mener, at der i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af data til USA. Dette kan medføre forskellige risici for lovligheden og sikkerheden af databehandling.

Facebook bruger såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 GDPR) som grundlag for databehandling for modtagere baseret i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller til dataoverførsel der. Standardkontraktbestemmelser (SCC'er) er skabeloner, der leveres af Europa-Kommissionen, og har til formål at sikre, at dine data overholder europæiske databeskyttelsesstandarder, selvom de overføres til tredjelande (f.eks. USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Facebook sig til at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau, når de behandler dine relevante data, selvom dataene opbevares, behandles og håndteres i USA. Disse klausuler er baseret på en gennemførelsesafgørelse truffet af Europa-Kommissionen. Du kan finde opløsningen og de tilsvarende standardkontraktbestemmelser her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks vilkår for databehandling, som svarer til standardkontraktbestemmelserne, kan findes under https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Du kan læse mere om de data, der behandles ved hjælp af Facebook, i https://www.facebook.com/about/privacy privatlivspolitik.

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) Facebook Messenger

Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale (DPA) med Facebook i henhold til artikel 28 i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Du kan finde ud af præcis, hvad en DPA er, og frem for alt hvad der skal inkluderes i en DPA i vores generelle afsnit "Order Processing Agreement (DPA)".

Denne aftale er lovpligtig, fordi Facebook behandler personoplysninger på vores vegne. Det præciserer, at Facebook kun må behandle data, som det modtager fra os i overensstemmelse med vores instruktioner og skal overholde GDPR. Linket til ordrehåndteringsaftalen (DPA) kan findes under https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Introduktion til sociale medier

Oversigt over privatlivspolitik for
👥 Registrerede sociale medier: Besøgende på webstedet
🤝 Formål: Præsentation og optimering af vores service, kontakt med besøgende, interesserede mv., annoncering
📓 Behandlede data: Data såsom telefonnumre, e-mailadresser, kontaktoplysninger, data om brugeradfærd, oplysninger om din enhed og din IP-adresse.
📅 Opbevaringsperiode: afhængigt af de sociale medieplatforme
⚖️ anvendt Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra a GDPR (samtykke), art. 6, stk. 1, litra f GDPR (legitime interesser)

Hvad er sociale medier?

Bortset fra vores hjemmeside er vi også aktive på forskellige sociale medieplatforme. Brugerdata kan behandles, så vi specifikt kan henvende os til brugere, der er interesserede i os via sociale netværk. Desuden kan dele af en social medieplatform også indlejres direkte på vores hjemmeside. Dette er f.eks. tilfældet, hvis du klikker på en såkaldt social knap på vores hjemmeside og videresendes direkte til vores tilstedeværelse på sociale medier. Såkaldte sociale medier eller sociale medier er websteder og apps, hvorigennem registrerede medlemmer kan producere indhold, udveksle indhold åbent eller i bestemte grupper og netværke med andre medlemmer.

Hvorfor bruger vi sociale medier?

I årevis har sociale medieplatforme været stedet, hvor folk kommunikerer og opretter forbindelse online. Med vores tilstedeværelse på sociale medier kan vi bringe vores produkter og tjenester tættere på interesserede parter. De sociale medieelementer, der er integreret på vores hjemmeside, hjælper dig med at skifte til vores sociale medieindhold hurtigt og uden komplikationer.

De data, der gemmes og behandles gennem din brug af en social mediekanal, er primært beregnet til at kunne udføre webanalyse. Formålet med disse analyser er at kunne udvikle mere nøjagtige og personaliserede marketing- og reklamestrategier. Afhængigt af din adfærd på en social medieplatform kan der ved hjælp af de evaluerede data drages passende konklusioner om dine interesser, og der kan oprettes såkaldte brugerprofiler. Dette giver også platformene mulighed for at præsentere skræddersyede annoncer for dig. I de fleste tilfælde indstilles cookies i din browser til dette formål, som gemmer data om din brugsadfærd.

Som udgangspunkt påtager vi os, at vi fortsat er ansvarlige i henhold til databeskyttelseslovgivningen, selvom vi bruger tjenesterne på et socialt medie. EU-Domstolen har dog fastslået, at operatøren af den sociale medieplatform sammen med os i nogle tilfælde kan være medansvarlig i henhold til artikel 26 GDPR. I det omfang dette er tilfældet, påpeger vi dette særskilt og arbejder på grundlag af en aftale i denne henseende. Essensen af aftalen gengives derefter nedenfor på den berørte platform.

Bemærk, at når du bruger de sociale medieplatforme eller vores indbyggede elementer, kan data fra dig også blive behandlet uden for EU, da mange sociale mediekanaler, såsom Facebook eller Twitter, er amerikanske virksomheder. Som følge heraf kan du muligvis ikke let kræve eller håndhæve dine rettigheder i forhold til dine personlige data.

Hvilke data behandles?

Hvilke data der gemmes og behandles, afhænger nøjagtigt af den respektive udbyder af den sociale medieplatform. Men normalt er det data som telefonnumre, e-mail-adresser, data, du indtaster i en kontaktformular, brugerdata som hvilke knapper du klikker på, hvem du kan lide eller følger, hvornår du besøgte hvilke sider, oplysninger om din enhed og din IP-adresse. De fleste af disse data gemmes i cookies. Især hvis du selv har en profil på den besøgte sociale mediekanal og er logget ind, kan data knyttes til din profil.

Alle data, der indsamles via en social medieplatform, gemmes også på udbydernes servere. Således er det kun udbyderne, der har adgang til dataene og kan give dig passende information eller foretage ændringer.

Hvis du vil vide nøjagtigt, hvilke data der gemmes og behandles af udbyderne af sociale medier, og hvordan du kan gøre indsigelse mod databehandling, bør du læse den respektive databeskyttelseserklæring fra virksomheden omhyggeligt. Selvom du har spørgsmål om datalagring og databehandling eller ønsker at hævde de tilsvarende rettigheder, anbefaler vi, at du kontakter udbyderen direkte.

Behandlingens varighed

Vi informerer dig om varigheden af databehandlingen nedenfor, hvis vi har yderligere oplysninger. For eksempel gemmer den sociale medieplatform Facebook data, indtil de ikke længere er nødvendige til sit eget formål. Kundedata sammenlignet med dine egne brugerdata slettes dog inden for to dage. Generelt behandler vi kun personoplysninger, så længe det er strengt nødvendigt for leveringen af vores tjenester og produkter. Hvis det, som i tilfælde af regnskab, er påkrævet ved lov, kan denne opbevaringsperiode også overskrides.

Ret til indsigelse

Du har også til enhver tid ret til og mulighed for at trække dit samtykke til brug af cookies eller tredjeparter, såsom indlejrede elementer i sociale medier, tilbage. Dette fungerer enten via vores cookiehåndteringsværktøj eller via andre opt-out-funktioner. For eksempel kan du også forhindre indsamling af cookies ved at administrere, deaktivere eller slette cookies i din browser.

Da sociale medieværktøjer kan bruge cookies, anbefaler vi også vores generelle cookie-privatlivspolitik. For at finde ud af præcis, hvilke data der gemmes og behandles af dig, skal du læse privatlivspolitikken for det respektive værktøj.

Retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til, at dine data behandles og opbevares via integrerede elementer i sociale medier, betragtes dette samtykke som retsgrundlaget for databehandling (artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR). Hvis der gives samtykke, vil dine data i princippet også blive opbevaret og behandlet på grundlag af vores legitime interesse (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR) i hurtig og god kommunikation med dig eller andre kunder og forretningspartnere. Ikke desto mindre bruger vi kun værktøjerne, hvis du har givet dit samtykke. De fleste sociale medieplatforme indstiller også cookies i din browser til at gemme data. Derfor anbefaler vi, at du læser vores privatlivspolitik om cookies grundigt og ser på den respektive tjenesteudbyders privatlivspolitik eller cookiepolitik.

For information om specifikke sociale medieplatforme, se følgende afsnit, hvis de er tilgængelige.

Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Oversigt over Facebooks privatlivspolitik
👥 Registrerede: Besøgende på webstedet
🤝 Formål: Optimering af vores service
📓 Behandlede data: Data såsom kundedata, data om brugeradfærd, oplysninger om din enhed og din IP-adresse.Flere oplysninger kan findes nedenfor i privatlivspolitikken.
📅 Opbevaringsperiode: indtil dataene ikke længere er
⚖️ nyttigt til Facebooks formål Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR (samtykke), art. 6, stk. 1, litra f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er Facebook-værktøjer?

Vi bruger udvalgte værktøjer fra Facebook på vores hjemmeside. Facebook er et socialt medienetværk af virksomheden Meta Platforms Inc., eller for det europæiske område af virksomheden Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Ved hjælp af disse værktøjer kan vi tilbyde dig og folk, der er interesseret i vores produkter og tjenester, det bedst mulige tilbud.

Hvis data indsamles og videregives fra dig via vores indlejrede Facebook-elementer eller via vores Facebook-side (fanside), er både vi og Facebook Ireland Ltd. ansvarlige for dette. Facebook er eneansvarlig for den videre behandling af disse data. Vores fælles forpligtelser er også blevet skrevet ind i en offentligt tilgængelig aftale under https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. For eksempel står der, at vi tydeligt skal informere dig om brugen af Facebook-værktøjer på vores hjemmeside. Derudover er vi også ansvarlige for at sikre, at værktøjerne integreres på vores hjemmeside på en sikker måde i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Facebook er derimod ansvarlig for datasikkerheden i f.eks. Facebook-produkter. Hvis du har spørgsmål om Facebooks dataindsamling og -behandling, kan du kontakte virksomheden direkte. Hvis du stiller os spørgsmålet, er vi forpligtet til at videresende det til Facebook.

Nedenfor giver vi et overblik over de forskellige Facebook-værktøjer, hvilke data der sendes til Facebook, og hvordan du kan slette disse data.

Ud over mange andre produkter tilbyder Facebook også de såkaldte "Facebook Business Tools". Dette er det officielle navn på Facebook. Men da udtrykket næppe er kendt, besluttede vi at kalde dem bare Facebook-værktøjer. Det drejer sig bl.a. om:

 • Facebook Pixel
 • sociale plug-ins (f.eks. knappen "Synes godt om" eller "Del")
 • Facebook-login
 • Kontosæt
 • API'er (API'er)
 • SDK'er (samling af programmeringsværktøjer)
 • Integration af platforme
 • Plug-ins
 • Koder
 • Specifikationer
 • Dokumentation
 • Teknologi og tjenester

Gennem disse værktøjer udvider Facebook tjenester og har mulighed for at få oplysninger om brugeraktiviteter uden for Facebook.

Hvorfor bruger vi Facebook-værktøjer på vores hjemmeside?

Vi ønsker kun at vise vores tjenester og produkter til folk, der virkelig er interesseret i dem. Ved hjælp af annoncer (Facebook-annoncer) kan vi nå ud til netop disse personer. Men for at brugerne kan få vist passende annoncering, har Facebook brug for oplysninger om folks ønsker og behov. På denne måde modtager virksomheden oplysninger om brugeradfærd (og kontaktoplysninger) på vores hjemmeside. Som følge heraf indsamler Facebook bedre brugerdata og kan vise interesserede personer passende annoncering om vores produkter eller tjenester. Værktøjerne muliggør således skræddersyede reklamekampagner på Facebook.

Facebook kalder data om din adfærd på vores hjemmeside "begivenhedsdata". Disse bruges også til måle- og analysetjenester. Facebook kan således oprette "kampagnerapporter" på vores vegne om effekten af vores reklamekampagner. Derudover giver analyser os et bedre indblik i, hvordan du bruger vores tjenester, vores hjemmeside eller vores produkter. Som et resultat bruger vi nogle af disse værktøjer til at optimere din brugeroplevelse på vores hjemmeside. For eksempel kan du bruge de sociale plug-ins til at dele indhold på vores hjemmeside direkte på Facebook.

Hvilke data gemmes af Facebook-værktøjer?

Ved at bruge individuelle Facebook-værktøjer kan personlige data (kundedata) sendes til Facebook. Afhængigt af de anvendte værktøjer kan kundedata såsom navn, adresse, telefonnummer og IP-adresse sendes.

Facebook bruger disse oplysninger til at sammenligne data med de data, de har om dig (hvis du er Facebook-medlem). Før kundedata overføres til Facebook, finder en såkaldt "hashing" sted. Det betyder, at et vilkårligt stort datasæt omdannes til en streng. Dette tjener også til at kryptere data.

Ud over kontaktdata overføres også "hændelsesdata". "Begivenhedsdata" betyder de oplysninger, vi modtager om dig på vores hjemmeside. For eksempel hvilke undersider du besøger, eller hvilke produkter du køber hos os. Facebook deler ikke de oplysninger, de modtager, med tredjeparter (f.eks. annoncører), medmindre virksomheden har udtrykkelig tilladelse eller er juridisk forpligtet til at gøre det. "Hændelsesdata" kan også knyttes til kontaktoplysninger. Dette giver Facebook mulighed for at tilbyde bedre personlig annoncering. Efter den førnævnte matchningsproces sletter Facebook kontaktdataene igen.

For at kunne levere annoncer på en optimeret måde bruger Facebook kun hændelsesdata, hvis de er blevet kombineret med andre data (indsamlet af Facebook på andre måder). Facebook bruger også disse begivenhedsdata til sikkerheds-, beskyttelses-, udviklings- og forskningsformål. Mange af disse data overføres til Facebook via cookies. Cookies er små tekstfiler, der bruges til at gemme data eller oplysninger i browsere. Afhængigt af de anvendte værktøjer, og om du er Facebook-medlem, oprettes der forskellige antal cookies i din browser. I beskrivelserne af de enkelte Facebook-værktøjer går vi mere i detaljer om individuelle Facebook-cookies. Generelle oplysninger om brugen af Facebook-cookies kan også findes på https://www.facebook.com/policies/cookies.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Grundlæggende gemmer Facebook data, indtil de ikke længere er nødvendige for sine egne tjenester og Facebook-produkter. Facebook har servere over hele verden, hvor dets data er gemt. Kundedata slettes dog inden for 48 timer efter at være blevet sammenlignet med dine egne brugerdata.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du ret til information, rettelse, portabilitet og sletning af dine data.

En fuldstændig sletning af dataene finder kun sted, hvis du helt sletter din Facebook-konto. Sådan sletter du din Facebook-konto:

1) På højre side af Facebook skal du klikke på Indstillinger.

2) Klik derefter på "Dine Facebook-oplysninger" i venstre kolonne.

3) Klik nu på "Deaktivering og sletning".

4) Vælg nu "Slet konto" og klik derefter på "Næste og slet konto"

5) Indtast nu din adgangskode, klik på "Næste" og derefter "Slet konto"

De data, som Facebook modtager via vores hjemmeside, gemmes blandt andet via cookies (f.eks. sociale plugins). I din browser kan du deaktivere, slette eller administrere individuelle eller alle cookies. Afhængigt af den browser, du bruger, fungerer dette på forskellige måder. Under afsnittet "Cookies" finder du de tilsvarende links til de respektive instruktioner fra de mest populære browsere.

Hvis du ikke ønsker cookies, kan du indstille din browser, så den altid informerer dig, når en cookie skal indstilles. Så du kan beslutte for hver enkelt cookie, om du tillader det eller ej.

Retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til, at dine data behandles og gemmes af integrerede Facebook-værktøjer, er dette samtykke retsgrundlaget for databehandling (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR). I princippet vil dine data også blive opbevaret og behandlet på grundlag af vores legitime interesse (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR) i hurtig og god kommunikation med dig eller andre kunder og forretningspartnere. Ikke desto mindre bruger vi kun værktøjerne, hvis du har givet dit samtykke. De fleste sociale medieplatforme indstiller også cookies i din browser til at gemme data. Derfor anbefaler vi, at du læser vores privatlivspolitik om cookies grundigt og ser på Facebooks privatlivspolitik eller cookiepolitik.

Facebook behandler dine data i blandt andet USA. Vi vil gerne påpege, at EF-Domstolen mener, at der i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af data til USA. Dette kan medføre forskellige risici for lovligheden og sikkerheden af databehandling.

Facebook bruger såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 GDPR) som grundlag for databehandling for modtagere baseret i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller til dataoverførsel der. Standardkontraktbestemmelser (SCC'er) er skabeloner, der leveres af Europa-Kommissionen, og har til formål at sikre, at dine data overholder europæiske databeskyttelsesstandarder, selvom de overføres til tredjelande (f.eks. USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Facebook sig til at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau, når de behandler dine relevante data, selvom dataene opbevares, behandles og håndteres i USA. Disse klausuler er baseret på en gennemførelsesafgørelse truffet af Europa-Kommissionen. Du kan finde opløsningen og de tilsvarende standardkontraktbestemmelser her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks vilkår for databehandling, som svarer til standardkontraktbestemmelserne, kan findes under https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Vi håber, at vi har bragt dig tættere på de vigtigste oplysninger om brugen og databehandlingen af Facebook-værktøjerne. Hvis du vil vide mere om, hvordan Facebook bruger dine data, anbefaler vi, at du læser datapolitikken på https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger på Facebook Fanpage

Vi har også en Facebook fan side til vores hjemmeside. Tjenesteudbyderen er det amerikanske selskab Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) er ansvarlig for Europa.

Facebook behandler dine data i blandt andet USA. Vi vil gerne påpege, at EF-Domstolen mener, at der i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af data til USA. Dette kan medføre forskellige risici for lovligheden og sikkerheden af databehandling.

Facebook bruger såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 GDPR) som grundlag for databehandling for modtagere baseret i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller til dataoverførsel der. Standardkontraktbestemmelser (SCC'er) er skabeloner, der leveres af Europa-Kommissionen, og har til formål at sikre, at dine data overholder europæiske databeskyttelsesstandarder, selvom de overføres til tredjelande (f.eks. USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Facebook sig til at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau, når de behandler dine relevante data, selvom dataene opbevares, behandles og håndteres i USA. Disse klausuler er baseret på en gennemførelsesafgørelse truffet af Europa-Kommissionen. Du kan finde opløsningen og de tilsvarende standardkontraktbestemmelser her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks vilkår for databehandling, som svarer til standardkontraktbestemmelserne, kan findes under https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Du kan læse mere om de data, der behandles ved hjælp af Facebook, i https://www.facebook.com/about/privacy privatlivspolitik.

Instagrams politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Oversigt over Instagrams privatlivspolitik
👥 Registrerede: Besøgende på webstedet
🤝 Formål: Optimering af vores service
📓 Behandlede data: Data såsom data om brugeradfærd, oplysninger om din enhed og din IP-adresse.Flere oplysninger kan findes nedenfor i privatlivspolitikken.
📅 Opbevaringsperiode: indtil Instagram ikke længere har brug for
⚖️ dataene til deres formål Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 lit. a GDPR (samtykke), art. 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er Instagram?

Vi har integrerede funktioner i Instagram på vores hjemmeside. Instagram er en social medieplatform for Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram har været et datterselskab af Meta Platforms Inc siden 2012 og er en del af Facebook-produkterne. Indlejring af Instagram-indhold på vores hjemmeside kaldes indlejring. Dette giver os mulighed for at vise dig indhold såsom knapper, fotos eller videoer fra Instagram direkte på vores hjemmeside. Hvis du besøger sider på vores websted, der har integreret en Instagram-funktion, overføres, gemmes og behandles data af Instagram. Instagram bruger de samme systemer og teknologi som Facebook. Dine data vil derfor blive behandlet i alle Facebook-virksomheder.

I det følgende vil vi give dig et mere detaljeret indblik i, hvorfor Instagram indsamler data, hvilke data det er, og hvordan du i vid udstrækning kan kontrollere databehandling. Da Instagram er en del af Meta Platforms Inc., får vi vores oplysninger fra Instagram-politikken, men også fra selve Meta-privatlivspolitikken.

Instagram er et af de mest berømte sociale medienetværk over hele kloden. Instagram kombinerer fordelene ved en blog med fordelene ved audiovisuelle platforme som YouTube eller Vimeo. Du kan uploade fotos og korte videoer til "Insta" (som mange af brugerne midlertidigt kalder platformen), redigere dem med forskellige filtre og også distribuere dem på andre sociale netværk. Og hvis du ikke selv vil være aktiv, kan du kun følge andre interessante brugere.

Hvorfor bruger vi Instagram på vores hjemmeside?

Instagram er den sociale medieplatform, der virkelig er gået gennem taget i de senere år. Og selvfølgelig reagerede vi også på dette boom. Vi ønsker, at du skal føle dig så godt tilpas som muligt på vores hjemmeside. Derfor er en varieret forberedelse af vores indhold en selvfølge for os. Gennem de indlejrede Instagram-funktioner kan vi berige vores indhold med nyttigt, sjovt eller spændende indhold fra Instagram-verdenen. Da Instagram er et datterselskab af Facebook, kan de indsamlede data også være nyttige til personlig annoncering på Facebook. Så vores annoncer får kun folk, der virkelig er interesserede i vores produkter eller tjenester.

Instagram bruger også de indsamlede data til målings- og analyseformål. Vi får opsummeret statistik og dermed mere indsigt i dine ønsker og interesser. Det er vigtigt at bemærke, at disse rapporter ikke identificerer dig personligt.

Hvilke data gemmes af Instagram?

Hvis du støder på en af vores sider, der har indbyggede Instagram-funktioner (såsom Instagram-fotos eller plug-ins), opretter din browser automatisk forbindelse til Instagrams servere. Data sendes, gemmes og behandles til Instagram. Uanset om du har en Instagram-konto eller ej. Dette omfatter oplysninger om vores hjemmeside, om din computer, om foretagne køb, om annoncer, du ser, og hvordan du bruger vores tilbud. Derudover gemmes dato og klokkeslæt for din interaktion med Instagram. Hvis du har en Instagram-konto eller er logget ind, gemmer Instagram betydeligt flere data om dig.

Facebook skelner mellem kundedata og hændelsesdata. Vi antager, at dette netop er tilfældet med Instagram. Kundedata omfatter f.eks. navn, adresse, telefonnummer og IP-adresse. Disse kundedata overføres ikke til Instagram, før de er blevet "hashet" på forhånd. Hashing indebærer at omdanne en post til en streng. Dette giver dig mulighed for at kryptere kontaktdata. Desuden overføres de førnævnte "begivenhedsdata" også. Gennem "begivenhedsdata" forstår Facebook – og dermed Instagram – data om din brugeradfærd. Det kan også ske, at kontaktdata kombineres med hændelsesdata. De indsamlede kontaktoplysninger sammenlignes med de data, som Instagram allerede har om dig.

De indsamlede data overføres til Facebook via små tekstfiler (cookies), som normalt indstilles i din browser. Afhængigt af de anvendte Instagram-funktioner, og om du selv har en Instagram-konto, gemmes forskellige mængder data.

Vi antager, at databehandlingen fungerer på samme måde på Instagram som på Facebook. Det betyder, at hvis du har en Instagram-konto eller har besøgt www.instagram.com , har Instagram i det mindste indstillet en cookie. Hvis dette er tilfældet, sender din browser oplysninger til Instagram via cookien, så snart du kommer i kontakt med en Instagram-funktion. Senest efter 90 dage (efter sammenligning) slettes eller anonymiseres disse data. Selvom vi har behandlet Instagrams databehandling intensivt, kan vi ikke sige præcis, hvilke data Instagram indsamler og gemmer.

I det følgende viser vi dig cookies, der er indstillet i din browser, i det mindste når du klikker på en Instagram-funktion (såsom en knap eller et Insta-billede). I vores test antager vi, at du ikke har en Instagram-konto. Hvis du er logget ind på Instagram, indstilles der naturligvis markant flere cookies i din browser.

Disse cookies blev brugt i vores test:

Navn: csrftoken
Værdi: ""
Formål: Denne cookie er sandsynligvis indstillet af sikkerhedsmæssige årsager for at forhindre forfalskning af anmodninger. Men vi kunne ikke finde ud af det mere præcist.
Udløbsdato: efter et år

Navn: midt
Værdi: ""
Formål:  Instagram indstiller denne cookie til at optimere sine egne tjenester og tilbud inden for og uden for Instagram. Cookien definerer et unikt bruger-id.
Udløbsdato: efter sessionens afslutning

Navn: fbsr_122341587124024
Værdi: ingen oplysninger
Formål: Denne cookie gemmer loginanmodninger for brugere af Instagram-appen.
Udløbsdato:
efter sessionens afslutning

Navn: rur
Værdi: ATN
Formål: Dette er en Instagram-cookie, der sikrer funktionalitet på Instagram.
Udløbsdato: efter sessionens afslutning

Namn: urlgen
Värde: „{„194.96.75.33″: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe122341587“
Syfte: Denna cookie används för marknadsföringsändamål på Instagram.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

NB: Vi kan ikke hævde at være udtømmende her. De cookies, der indstilles i det enkelte tilfælde, afhænger af de indlejrede funktioner og din brug af Instagram.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Instagram deler de oplysninger, de modtager på tværs af Facebook-virksomhederne, med eksterne partnere og med personer, du har kontakt med over hele verden. Databehandling udføres i overensstemmelse med sin egen datapolitik. Dine data distribueres på Facebooks servere rundt om i verden, herunder af sikkerhedsmæssige årsager. De fleste af disse servere er placeret i USA.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

Takket være den generelle databeskyttelsesforordning har du ret til information, portabilitet, rettelse og sletning af dine data. Du kan administrere dine data i Instagram-indstillinger. Hvis du vil slette dine data fuldstændigt på Instagram, skal du slette din Instagram-konto permanent.

Sådan sletter du Instagram-kontoen:

Åbn først Instagram-appen. Gå ned på din profilside og klik på "Hjælp". Nu vil du blive taget til virksomhedens hjemmeside. Klik på Administrer din konto på websiden, og klik derefter på Slet din konto.

Hvis du sletter din konto helt, sletter Instagram indlæg som dine billeder og statusopdateringer. Oplysninger, som andre har delt om dig, er ikke en del af din konto og vil ikke blive slettet.

Som nævnt ovenfor gemmer Instagram hovedsageligt dine data via cookies. Du kan administrere, deaktivere eller slette disse cookies i din browser. Afhængigt af din browser fungerer ledelsen altid lidt anderledes. Under afsnittet "Cookies" finder du de tilsvarende links til de respektive instruktioner fra de mest populære browsere.

Du kan også indstille din browser, så du altid får besked, når en cookie skal indstilles. Derefter kan du altid beslutte individuelt, om du vil tillade cookien eller ej.

Retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til, at dine data behandles og opbevares via integrerede elementer i sociale medier, betragtes dette samtykke som retsgrundlaget for databehandling (artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR). I princippet vil dine data også blive opbevaret og behandlet på grundlag af vores legitime interesse (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR) i hurtig og god kommunikation med dig eller andre kunder og forretningspartnere. Ikke desto mindre bruger vi kun de integrerede sociale medieelementer, hvis du har givet dit samtykke. De fleste sociale medieplatforme indstiller også cookies i din browser til at gemme data. Derfor anbefaler vi, at du læser vores privatlivspolitik om cookies grundigt og ser på den respektive tjenesteudbyders privatlivspolitik eller cookiepolitik.

Instagram eller Facebook behandler også data i blandt andet USA. Vi vil gerne påpege, at EF-Domstolen mener, at der i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af data til USA. Dette kan medføre forskellige risici for lovligheden og sikkerheden af databehandling.

Facebook bruger standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen (= art. 46, stk. 2 og 3, GDPR) som grundlag for databehandling for modtagere baseret i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller til dataoverførsel der. Disse klausuler forpligter Facebook til at overholde EU's databeskyttelsesniveau, når de behandler relevante data uden for EU. Disse klausuler er baseret på en gennemførelsesafgørelse truffet af Europa-Kommissionen. Du kan finde afgørelsen og klausulerne her: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Vi har forsøgt at give dig de vigtigste oplysninger om Instagrams databehandling. På https://help.instagram.com/519522125107875
du kan se nærmere på Instagrams datapolitik.

Introduktion til Online Marketing

Oversigt over online markedsføringsdatabeskyttelse
👥 af registrerede: Besøgende på webstedet
Formål: Evaluering af besøgsinformation for at optimere hjemmesiden. 🤝
📓 Data behandles: Adgangsstatistikker, der omfatter data såsom adgangsplaceringer, enhedsdata, adgangstid og -tid, navigationsadfærd, klikadfærd og IP-adresser. Personoplysninger såsom navn eller e-mailadresse kan også behandles. Du kan finde flere oplysninger i det anvendte online marketingværktøj.
📅 Opbevaringsperiode: afhængigt af marketingværktøjerne
⚖️ online brugt Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR (samtykke), art. 6, stk. 1, litra f) GDPR (legitime interesser)

Hvad er online markedsføring?

Online markedsføring refererer til enhver handling, der udføres online for at nå marketingmål, såsom at øge brandbevidstheden eller lukke en aftale. Derudover har vores online markedsføringshandlinger til formål at henlede folks opmærksomhed på vores hjemmeside. For at kunne vise vores tilbud til mange interesserede, laver vi online markedsføring. Oftest er dette online annoncering, indholdsmarkedsføring eller søgemaskineoptimering. For at vi kan bruge online markedsføring effektivt, opbevares og behandles personoplysninger også. På den ene side hjælper dataene os med kun at vise vores indhold til de mennesker, der er interesseret i det, og på den anden side kan vi måle reklamesuccesen for vores online marketinghandlinger.

Hvorfor bruger vi online marketingværktøjer?

Vi ønsker at vise vores hjemmeside til alle, der er interesseret i vores tilbud. Vi er klar over, at dette ikke er muligt uden bevidst handling. Derfor laver vi online markedsføring. Der er forskellige værktøjer, der gør det lettere for os at arbejde med vores online marketingforanstaltninger og også give forslag til forbedringer via data. Dette giver os mulighed for at målrette vores kampagner mere præcist til vores målgruppe. Formålet med disse online marketingværktøjer er derfor i sidste ende at optimere vores tilbud.

Hvilke data behandles?

For at vores online markedsføring skal fungere, og succesen af handlingerne, der skal måles, oprettes brugerprofiler, og data gemmes for eksempel i cookies (disse er små tekstfiler). Ved hjælp af disse data kan vi ikke kun placere reklame i klassiske termer, men også direkte på vores hjemmeside og præsentere vores indhold, som du foretrækker det. Der er forskellige tredjepartsværktøjer, der tilbyder disse funktioner og indsamler og gemmer data fra dig i overensstemmelse hermed. De navngivne cookies gemmer for eksempel, hvilke websider du har besøgt på vores hjemmeside, hvor længe du har set disse sider, hvilke links eller knapper du klikker på, eller fra hvilket websted du kom til os. Derudover kan tekniske oplysninger også gemmes. For eksempel din IP-adresse, hvilken browser du bruger, fra hvilken enhed du besøger vores hjemmeside eller det tidspunkt, hvor du fik adgang til vores hjemmeside, og da du forlod den igen. Hvis du har givet samtykke til, at vi også bestemmer din placering, kan vi også gemme og behandle dette.

Din IP-adresse gemmes i pseudonymiseret form (dvs. forkortet). Unikke data, der direkte identificerer dig som person, såsom navn, adresse eller e-mail-adresse, gemmes kun i pseudonymiseret form som en del af onlineannoncerings- og markedsføringsprocedurerne. Vi kan ikke identificere dig som person, men vi har kun gemt de pseudonymiserede, lagrede oplysninger i brugerprofilerne.

Cookies kan også bruges, analyseres og bruges til reklameformål på andre websteder, der bruger det samme reklameværktøj. Dataene kan derefter også gemmes på serverne hos udbyderne af reklameværktøjer.

I særlige tilfælde kan unikke data (navn, e-mailadresse osv.) også gemmes i brugerprofilerne. Denne lagring finder sted, for eksempel hvis du er medlem af en social mediekanal, som vi bruger til vores online marketinghandlinger, og netværket forbinder tidligere modtagne data med brugerprofilen.

For alle de reklameværktøjer, vi bruger, der gemmer data om dig på deres servere, modtager vi kun aggregerede oplysninger og aldrig data, der identificerer dig som individ. Dataene viser kun, hvor godt indstillede reklameforanstaltninger fungerede. For eksempel ser vi, hvilke handlinger der har ført til, at du eller andre brugere kommer til vores websted og køber en tjeneste eller et produkt der. På baggrund af analyserne kan vi forbedre vores annonceringstilbud i fremtiden og tilpasse det endnu mere præcist til interesserede menneskers behov og ønsker.

Behandlingens varighed

Vi informerer dig om varigheden af databehandlingen nedenfor, hvis vi har yderligere oplysninger. Generelt behandler vi kun personoplysninger, så længe det er strengt nødvendigt for leveringen af vores tjenester og produkter. Data, der er gemt i cookies, gemmes i forskellige perioder. Nogle cookies slettes efter at have forladt hjemmesiden, andre kan gemmes i din browser i et par år. I de respektive databeskyttelseserklæringer fra de enkelte leverandører finder du normalt detaljerede oplysninger om de enkelte cookies, som udbyderen bruger.

Ret til indsigelse

Du har også til enhver tid ret til og mulighed for at trække dit samtykke til brug af cookies eller tredjeparter tilbage. Dette fungerer enten via vores cookiehåndteringsværktøj eller via andre opt-out-funktioner. For eksempel kan du også forhindre indsamling af cookies ved at administrere, deaktivere eller slette cookies i din browser. Lovligheden af behandlingen, indtil tilbagetrækningen ikke påvirkes.

Da online marketingværktøjer normalt kan bruge cookies, anbefaler vi også vores generelle cookie-privatlivspolitik. For at finde ud af præcis, hvilke data der gemmes og behandles af dig, skal du læse privatlivspolitikken for det respektive værktøj.

Retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til brug af tredjepartsudbydere, er retsgrundlaget for den tilsvarende databehandling dette samtykke. I henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR (samtykke) udgør dette samtykke retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, da det kan forekomme, når det indsamles af online marketingværktøjer.

Vi har også en legitim interesse i at måle online markedsføringshandlinger i anonym form for at optimere vores tilbud og handlinger ved hjælp af de opnåede data. Det tilsvarende retsgrundlag for dette er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR (legitime interesser). Ikke desto mindre bruger vi kun værktøjerne, hvis du har givet dit samtykke.

Du kan finde oplysninger om specifikke online marketingværktøjer i følgende afsnit, hvis de er tilgængelige.

Facebook Custom Audiences Datenschutzerklärung

Vi bruger Facebook Custom Audiences, et værktøj til sporing af begivenheder på serversiden, på vores hjemmeside. Tjenesteudbyderen er det amerikanske selskab Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) er ansvarlig for Europa.

Facebook behandler dine data i blandt andet USA. Vi vil gerne påpege, at EF-Domstolen mener, at der i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af data til USA. Dette kan medføre forskellige risici for lovligheden og sikkerheden af databehandling.

Facebook bruger såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 GDPR) som grundlag for databehandling for modtagere baseret i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller til dataoverførsel der. Standardkontraktbestemmelser (SCC'er) er skabeloner, der leveres af Europa-Kommissionen, og har til formål at sikre, at dine data overholder europæiske databeskyttelsesstandarder, selvom de overføres til tredjelande (f.eks. USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Facebook sig til at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau, når de behandler dine relevante data, selvom dataene opbevares, behandles og håndteres i USA. Disse klausuler er baseret på en gennemførelsesafgørelse truffet af Europa-Kommissionen. Du kan finde opløsningen og de tilsvarende standardkontraktbestemmelser her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebooks vilkår for databehandling, som svarer til standardkontraktbestemmelserne, kan findes under https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Du kan få mere at vide om de data, der behandles, ved hjælp af Facebooks brugerdefinerede målgrupper i privatlivspolitikken på https://www.facebook.com/about/privacy.

Introduktion til tilknyttede programmer

Oversigt over partnerprogrammets politik om beskyttelse af personlige oplysninger
👥 Registrerede: Besøgende på webstedet
🤝 Formål: økonomisk succes og optimering af vores service.
📓 Data behandles: Adgangsstatistikker, der omfatter data såsom adgangsplaceringer, enhedsdata, adgangstid og -tid, navigationsadfærd, klikadfærd og IP-adresser. Personoplysninger såsom navn eller e-mailadresse kan også behandles.
📅 Opbevaringsperiode: Personoplysninger gemmes normalt af partnerprogrammer, indtil de
⚖️ Retsgrundlag ikke længere nødvendigt: Artikel 6, stk. 1, litra g . en GDPR (samtykke), art. 6 stk. 1 lit. f GDPR (legitime interesser)

Hvad er tilknyttede programmer?

Vi bruger partnerprogrammer fra forskellige udbydere på vores hjemmeside. Ved at bruge et tilknyttet program kan data fra dig overføres, gemmes og behandles af den respektive tilknyttede programudbyder. I denne databeskyttelsestekst giver vi dig et generelt overblik over partnerprogrammers databehandling og viser dig, hvordan du også kan forhindre eller tilbagekalde dataoverførsel. Hvert tilknyttet program (også kaldet et tilknyttet program) er baseret på princippet om henvisningskommission. På vores hjemmeside er der angivet et link eller en annonce med et link, og hvis du er interesseret i det og klikker på det og køber et produkt eller en tjeneste på denne måde, modtager vi en provision (refusion af reklameomkostninger)

Hvorfor bruger vi tilknyttede programmer på vores hjemmeside?

Vores mål er at give dig en god tid med masser af nyttigt indhold. Vi lægger en stor indsats og tid i udviklingen af vores hjemmeside. Ved hjælp af partnerprogrammer har vi mulighed for at få lidt betalt for vores arbejde. Selvfølgelig har hvert tilknyttet link altid at gøre med vores emne og viser tilbud, der kan interessere dig.

Hvilke data behandles?

For at spore, om du har klikket på et link, der bruges af os, skal affiliate programudbyderen vide, at det var dig, der fulgte linket via vores hjemmeside. Det skal derfor være en korrekt tildeling af de tilknyttede programlinks, der bruges til følgende handlinger (handel, køb, konvertering, visning osv.). Først da kan afviklingen af provisioner fungere.

For at denne kortlægning skal fungere, kan der tilføjes en værdi til et link (i URL'en), eller oplysninger kan gemmes i cookies. For eksempel gemmer den fra hvilken side du kommer (henviser), når du klikkede på linket, en identifikator på vores hjemmeside, hvilket tilbud det er og et bruger-id.

Det betyder, at så snart du interagerer med produkter og tjenester fra et tilknyttet program, indsamler denne udbyder også data fra dig. Hvilke data, der gemmes, afhænger nøjagtigt af de enkelte udbydere. For eksempel skelner Amazon Affiliate Program mellem aktiv og automatisk information. Aktive elementer omfatter navn, e-mailadresse, telefonnummer, alder, betalingsoplysninger eller placeringsoplysninger. I dette tilfælde inkluderer de automatisk gemte oplysninger brugeradfærd, IP-adresse, enhedsoplysninger og URL.

Behandlingens varighed

Vi informerer dig om varigheden af databehandlingen nedenfor, hvis vi har yderligere oplysninger. Generelt vil personoplysninger kun blive behandlet, så længe det er nødvendigt for levering af tjenester og produkter. Data, der er gemt i cookies, gemmes i forskellige perioder. Nogle cookies slettes efter at have forladt hjemmesiden, andre kan gemmes i din browser i et par år, hvis de ikke slettes aktivt. Den nøjagtige varighed af databehandlingen afhænger af den anvendte udbyder, i de fleste tilfælde skal du være forberedt på en opbevaringsperiode på flere år. I de enkelte udbyderes respektive databeskyttelseserklæringer modtager du normalt nøjagtige oplysninger om varigheden af databehandlingen.

Ret til indsigelse

Du har altid ret til information, rettelse og sletning af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål, kan du også til enhver tid kontakte den ansvarlige person hos den anvendte partnerprogramudbyder. Kontaktoplysninger kan findes enten i vores specifikke privatlivspolitik eller på den relevante udbyders hjemmeside.

Cookies, som udbydere bruger til deres funktioner, kan slettes, deaktiveres eller administreres i din browser. Afhængigt af den browser, du bruger, fungerer dette på forskellige måder.

Retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til brugen af tilknyttede programmer, er retsgrundlaget for den tilsvarende databehandling dette samtykke. I henhold til art. 6 (1) (a) GDPR (samtykke) udgør dette samtykke retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, da det kan finde sted, når det indsamles af et tilknyttet program.

Vi har også en legitim interesse i at bruge et tilknyttet program til at optimere vores onlinetjeneste og markedsføringsindsats. Det tilsvarende retsgrundlag for dette er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR (legitime interesser). Vi bruger dog kun partnerprogrammet, hvis du har givet dit samtykke.

Oplysninger om særlige tilknyttede programmer kan findes i de følgende afsnit, hvis de er tilgængelige.

Platform til administration af cookie-samtykke Einleitung

Oversigt over cookie-samtykkestyringsplatform registreret
👥 : Besøgende på webstedet
🤝 Formål: At indhente og administrere samtykke til visse cookies og dermed brugen af visse værktøjer
📓 Behandlede data: Data til styring af de indstillede cookieindstillinger såsom IP-adresse, samtykketidspunkt, type samtykke, individuelle samtykker. Du kan finde flere oplysninger i det anvendte værktøj.
📅 Opbevaringsperiode: Afhængigt af det anvendte værktøj skal du være forberedt
⚖️ om perioder på flere år Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 lit. a GDPR (samtykke), art. 6 stk. 1 lit. f GDPR (legitime interesser)

Hvad er en platform til administration af samtykkecookies?

Vi bruger en Consent Management Platform (CMP) software på vores hjemmeside, som gør det lettere for os og dig at administrere scripts og cookies korrekt og sikkert. Softwaren opretter automatisk en cookie-pop-up, scanner og kontrollerer alle scripts og cookies, giver dig et cookie-samtykke, der kræves i henhold til databeskyttelseslovgivningen og hjælper os og dig med at holde styr på alle cookies. De fleste værktøjer til administration af cookiesamtykke identificerer og kategoriserer alle eksisterende cookies. Som besøgende på webstedet bestemmer du derefter selv, om og hvilke scripts og cookies du tillader eller ikke tillader. Følgende billede viser forholdet mellem browser, webserver og CMP.

Hvorfor bruger vi et værktøj til administration af cookies?

Vores mål er at tilbyde dig den bedst mulige gennemsigtighed inden for databeskyttelse. Desuden er vi også juridisk forpligtet til at gøre det. Vi ønsker at informere dig så meget som muligt om alle de værktøjer og cookies, der kan gemme og behandle dine data. Det er også din ret selv at bestemme, hvilke cookies du accepterer, og hvilke du ikke accepterer. For at give dig denne ret skal vi først vide nøjagtigt, hvilke cookies der er landet på vores hjemmeside i første omgang. Takket være et cookiehåndteringsværktøj, der regelmæssigt scanner hjemmesiden for alle eksisterende cookies, kender vi alle cookies og kan give dig GDPR-kompatible oplysninger. Du kan derefter acceptere eller afvise cookies via samtykkesystemet.

Hvilke data behandles?

Som en del af vores cookiehåndteringsværktøj kan du selv administrere hver enkelt cookie og have fuld kontrol over opbevaring og behandling af dine data. Samtykkeerklæringen gemmes, så vi ikke behøver at spørge dig, hver gang du besøger vores hjemmeside, og vi kan også bevise dit samtykke, hvis loven kræver det. Dette gemmes enten i en opt-in cookie eller på en server. Afhængigt af udbyderen af cookiehåndteringsværktøjet varierer opbevaringsperioden for dit cookie-samtykke. I de fleste tilfælde gemmes disse data (f.eks. pseudonymt bruger-id, dato for samtykke, detaljerede oplysninger om cookiekategorier eller -værktøjer, browser, enhedsoplysninger) i op til to år.

Behandlingens varighed

Vi informerer dig om varigheden af databehandlingen nedenfor, hvis vi har yderligere oplysninger. Generelt behandler vi kun personoplysninger, så længe det er strengt nødvendigt for leveringen af vores tjenester og produkter. Data, der er gemt i cookies, gemmes i forskellige perioder. Nogle cookies slettes efter at have forladt hjemmesiden, andre kan gemmes i din browser i et par år. Den nøjagtige varighed af databehandlingen afhænger af det anvendte værktøj, i de fleste tilfælde skal du være forberedt på en opbevaringsperiode på flere år. I de enkelte udbyderes respektive databeskyttelseserklæringer modtager du normalt nøjagtige oplysninger om varigheden af databehandlingen.

Ret til indsigelse

Du har også til enhver tid ret til og mulighed for at trække dit samtykke til brug af cookies tilbage. Dette fungerer enten via vores cookiehåndteringsværktøj eller via andre opt-out-funktioner. For eksempel kan du også forhindre indsamling af cookies ved at administrere, deaktivere eller slette cookies i din browser.

Du kan finde oplysninger om specifikke værktøjer til administration af cookies i de følgende afsnit, hvis de er tilgængelige.

Retsgrundlag

Hvis du giver samtykke til cookies, vil dine personoplysninger blive behandlet og gemt via disse cookies. Hvis vi har tilladelse til at bruge cookies gennem dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR), er dette samtykke også retsgrundlaget for brugen af cookies eller behandlingen af dine data. For at kunne administrere samtykket til cookies og for at du kan give dit samtykke, bruges en cookiehåndteringssoftware til samtykkehåndtering. Brugen af denne software giver os mulighed for at drive hjemmesiden på en effektiv juridisk måde, der repræsenterer en legitim interesse (art. 6, stk. 1, litra f GDPR).

BorlabsCookies politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi bruger Borlabs Cookie på vores hjemmeside, som blandt andet er et værktøj til at gemme dit samtykke til cookies. Tjenesteudbyderen er det tyske firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Tyskland. Du kan læse mere om de data, der behandles ved hjælp af BorlabsCookie, i https://de.borlabs.io/datenschutz/ privatlivspolitik.

Sikkerhed & Anti-Spam

Oversigt over sikkerhed og antispampolitik om beskyttelse af personlige oplysninger
👥 Registrerede: Besøgende på webstedet
🤝 Formål: Cybersikkerhed
📓 Behandlede data: Data såsom din IP-adresse, navn eller tekniske data såsom browserversionFlere oplysninger kan findes nedenfor og de enkelte databeskyttelsestekster.
📅 Opbevaringsperiode: i de fleste tilfælde gemmes dataene, indtil de
⚖️ ikke længere er nødvendigt for at overholde tjenesten Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 lit. a GDPR (samtykke), art. 6 stk. 1 lit. f GDPR (legitime interesser)

Hvad er sikkerheds- og antispamsoftware?

Med såkaldt security & anti-spam software kan du og vi beskytte os mod diverse spam- eller phishing-mails og mulige andre cyberangreb. Spam refererer til salgsfremmende meddelelser fra en massemail, som du ikke selv har anmodet om. Sådanne e-mails kaldes også dataskrammel og kan også medføre omkostninger. Phishing-e-mails er på den anden side meddelelser, der sigter mod at opbygge tillid gennem falske meddelelser eller websteder for at få adgang til personlige data. Anti-spam-software beskytter normalt mod uønskede spam-e-mails eller ondsindede e-mails, der kan introducere vira i vores system. Vi bruger også generelle firewall- og sikkerhedssystemer, der beskytter vores computere mod uønskede netværksangreb.

Hvorfor bruger vi sikkerheds- og antispamprogrammer?

Vi lægger stor vægt på sikkerheden på vores hjemmeside. Når alt kommer til alt handler det ikke kun om vores, men frem for alt om din sikkerhed. Desværre er cybertrusler nu en del af hverdagen i it- og internetverdenen. Hackere forsøger ofte at stjæle personlige data fra et it-system ved hjælp af et cyberangreb. Og derfor er et godt forsvarssystem bydende nødvendigt. Et sikkerhedssystem overvåger alle indgående og udgående forbindelser til vores netværk eller computer. For at opnå endnu større sikkerhed mod cyberangreb bruger vi andre eksterne sikkerhedstjenester ud over de standardiserede sikkerhedssystemer på vores computer. Dette forhindrer bedre uautoriseret datatrafik og beskytter os mod cyberkriminalitet.

Hvilke data behandles af sikkerheds- og antispamprogrammer?

Hvilke data der indsamles og gemmes nøjagtigt, afhænger naturligvis af den respektive tjeneste. Vi bestræber os dog altid på kun at bruge programmer, der indsamler data meget sparsomt eller kun gemmer data, der er nødvendige for at opfylde den tilbudte service. I princippet kan tjenesten gemme data såsom navn, adresse, IP-adresse, e-mail-adresse og tekniske data såsom browsertype eller browserversion. Derudover kan alle ydelses- og logdata indsamles for at opdage eventuelle indgående trusler rettidigt. Disse data behandles som en del af tjenesterne og i overensstemmelse med gældende love. Dette omfatter også GDPR for amerikanske leverandører (via standardkontraktbestemmelserne). I nogle tilfælde arbejder disse sikkerhedstjenester også med tredjepartstjenesteudbydere, der kan gemme og/eller behandle data som anvist og i overensstemmelse med privatlivspolitikker og andre sikkerhedsforanstaltninger. Data gemmes normalt via cookies.

Behandlingens varighed

Vi informerer dig om varigheden af databehandlingen nedenfor, hvis vi har yderligere oplysninger. For eksempel gemmer sikkerhedssoftware data, indtil du eller vi tilbagekalder datalagring. Generelt opbevares personoplysninger kun, så længe det er strengt nødvendigt for leveringen af tjenesterne. I mange tilfælde mangler vi desværre præcis information fra leverandørerne om opbevaringstiden.

Ret til indsigelse

Du har også til enhver tid ret til og mulighed for at trække dit samtykke til brug af cookies eller tredjeparts sikkerhedssoftware tilbage. Dette fungerer enten via vores cookiehåndteringsværktøj eller via andre opt-out-funktioner. For eksempel kan du også forhindre indsamling af cookies ved at administrere, deaktivere eller slette cookies i din browser.

Da cookies også kan bruges i sådanne sikkerhedstjenester, anbefaler vi, at du læser vores generelle privatlivspolitik om cookies. For at finde ud af præcis, hvilke data der gemmes og behandles af dig, skal du læse privatlivspolitikken for det respektive værktøj.

Retsgrundlag

Vi bruger primært sikkerhedstjenesterne på grundlag af vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f GDPR) i et godt sikkerhedssystem mod forskellige cyberangreb.

Nogle behandlinger, især brugen af cookies og brugen af sikkerhedsfunktioner, kræver dit samtykke. Hvis du har givet samtykke til, at dine data behandles og opbevares af integrerede sikkerhedstjenester, er dette samtykke retsgrundlaget for databehandling (artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR). De fleste tjenester, vi bruger, indstiller cookies i din browser til at gemme data. Derfor anbefaler vi, at du læser vores privatlivspolitik om cookies grundigt og ser på den respektive tjenesteudbyders privatlivspolitik eller cookiepolitik.

Du kan finde oplysninger om specifikke værktøjer i følgende afsnit, hvis de er tilgængelige.

Introduktion til lyd og video

Oversigt over beskyttelse af personlige oplysninger for lyd og video
👥 Registrerede: Besøgende på webstedet
🤝 Formål: Optimering af vores service
📓 Behandlede data: Data såsom kontaktoplysninger, data om brugeradfærd, oplysninger om din enhed og din IP-adresse kan gemmes. Flere oplysninger kan findes nedenfor i de tilsvarende databeskyttelsestekster.
📅 Opbevaringsperiode: Data gemmes, så længe de er
⚖️ nødvendigt for forkyndelsen Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra g . en GDPR (samtykke), art. 6 stk. 1 lit. f GDPR (legitime interesser)

Hvad er lyd- og videoelementer?

Vi har integreret lyd- eller videoelementer på vores hjemmeside, så du kan se videoer eller lytte til musik/podcasts direkte via vores hjemmeside. Indholdet leveres af tjenesteudbydere. Alt indhold hentes derfor også fra udbydernes tilsvarende servere.

Disse er integrerede funktionelle elementer i platforme som YouTube, Vimeo eller Spotify. Brugen af disse portaler er normalt gratis, men betalt indhold kan også offentliggøres. Ved hjælp af disse integrerede elementer kan du lytte til eller se det respektive indhold via vores hjemmeside.

Hvis du bruger lyd- eller videoelementer på vores hjemmeside, kan dine personoplysninger også overføres, behandles og gemmes af tjenesteudbyderne.

Hvorfor bruger vi lyd- og videoelementer på vores hjemmeside?

Selvfølgelig vil vi give dig det bedste tilbud på vores side. Og vi er opmærksomme på, at indhold ikke længere kun formidles i tekst og statiske billeder. I stedet for blot at give dig et link til en video, tilbyder vi lyd- og videoformater direkte på vores side, der er underholdende eller informative, og helst begge dele. Dette udvider vores service og gør det lettere for dig at få adgang til interessant indhold. Udover vores tekster og billeder tilbyder vi derfor også video- og/eller lydindhold.

Hvilke data gemmes af lyd- og videoelementer?

Når du besøger en side på vores hjemmeside, der f.eks. har en indlejret video, opretter din server forbindelse til tjenesteudbyderens server. Dine data overføres også til tredjepartsudbyderen og gemmes der. Nogle data indsamles og gemmes, uanset om du har en konto hos en tredjepart eller ej. Dette inkluderer normalt din IP-adresse, browsertype, operativsystem og andre generelle oplysninger om din enhed. Derudover indsamler de fleste udbydere også oplysninger om din webaktivitet. Dette inkluderer for eksempel varigheden af sessionen, afvisningsprocent, hvilken knap du klikkede på, eller via hvilket websted du bruger tjenesten. Alle disse oplysninger gemmes normalt via cookies eller pixeltags (også kaldet web beacons). Pseudonymiserede data gemmes normalt i cookies i din browser. Du kan altid finde ud af præcis, hvilke data der gemmes og behandles i hver leverandørs databeskyttelseserklæring.

Behandlingens varighed

Hvor længe dataene gemmes på tredjepartsudbyderes servere, kan findes enten nedenfor i databeskyttelsesteksten i det respektive værktøj eller i udbyderens privatlivspolitik. I princippet vil personoplysninger kun blive behandlet, så længe det er strengt nødvendigt for levering af vores tjenester eller produkter. Dette gælder normalt også for tredjepartsudbydere. I de fleste tilfælde kan du antage, at nogle data gemmes på tredjepartsudbyderes servere i årevis. Data kan gemmes i forskellige tidsrum, især i cookies. Nogle cookies slettes efter at have forladt hjemmesiden, andre kan gemmes i din browser i et par år.

Ret til indsigelse

Du har også til enhver tid ret til og mulighed for at trække dit samtykke til brug af cookies eller tredjeparter tilbage. Dette fungerer enten via vores cookiehåndteringsværktøj eller via andre opt-out-funktioner. For eksempel kan du også forhindre indsamling af cookies ved at administrere, deaktivere eller slette cookies i din browser. Lovligheden af behandlingen, indtil tilbagetrækningen ikke påvirkes.

Da cookies normalt også bruges af de integrerede lyd- og videofunktioner på vores hjemmeside, bør du også læse vores generelle privatlivspolitik om cookies. I databeskyttelseserklæringerne fra den respektive tredjepartsudbyder lærer du mere om håndtering og opbevaring af dine data.

Retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til, at dine data behandles og lagres ved hjælp af integrerede lyd- og videoelementer, betragtes dette samtykke som retsgrundlaget for databehandling (artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR). I princippet vil dine data også blive opbevaret og behandlet på grundlag af vores legitime interesse (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR) i hurtig og god kommunikation med dig eller andre kunder og forretningspartnere. Ikke desto mindre bruger vi kun de integrerede lyd- og videoelementer, hvis du har givet dit samtykke.

YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Oversigt over YouTubes privatlivspolitik
👥 Registrerede: Besøgende på webstedet
🤝 Formål: Optimering af vores service
📓 Behandlede data: Data såsom kontaktoplysninger, data om brugeradfærd, oplysninger om din enhed og din IP-adresse kan gemmes. Flere oplysninger kan findes nedenfor i denne fortrolighedspolitik.
📅 Opbevaringsperiode: Data gemmes, så længe de er
⚖️ nødvendigt for forkyndelsen Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra g . en GDPR (samtykke), art. 6 stk. 1 lit. f GDPR (legitime interesser)

Hvad er YouTube?

Vi har inkluderet YouTube-videoer på vores hjemmeside. Så vi kan præsentere interessante videoer direkte på vores hjemmeside. YouTube er en videoportal, der har været et datterselskab af Google siden 2006. Videoportalen drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Når du besøger en side på vores websted, der har indlejret en YouTube-video, opretter din browser automatisk forbindelse til YouTube- eller Google-serverne. Afhængigt af indstillingerne overføres forskellige data. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) er ansvarlig for al databehandling i Europa.

I det følgende vil vi gerne forklare mere detaljeret, hvilke data der behandles, hvorfor vi har integreret YouTube-videoer, og hvordan du kan administrere eller slette dine data.

På YouTube kan brugerne se, bedømme, kommentere og uploade videoer gratis. I de senere år er YouTube blevet en af de vigtigste sociale mediekanaler over hele kloden. For at vi kan vise videoer på vores hjemmeside, giver YouTube et kodestykke, som vi har inkluderet på vores hjemmeside.

Hvorfor bruger vi YouTube-videoer på vores hjemmeside?

YouTube er videoplatformen med flest besøgende og det bedste indhold. Vi bestræber os på at give dig den bedst mulige brugeroplevelse på vores hjemmeside. Og selvfølgelig bør interessante videoer ikke mangle. Ved hjælp af vores indlejrede videoer giver vi dig yderligere nyttigt indhold ud over vores tekster og billeder. Desuden er vores hjemmeside lettere at finde på Google-søgemaskinen på grund af de indlejrede videoer. Selvom vi placerer annoncer via Google Ads, kan Google takket være de indsamlede oplysninger kun vise disse annoncer til personer, der er interesserede i vores tilbud.

Hvilke data gemmes af YouTube?

Så snart du besøger en af vores sider, der har en YouTube-video indlejret, indstiller YouTube i det mindste en cookie, der gemmer din IP-adresse og vores URL. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, kan YouTube normalt tildele dine interaktioner på vores websted til din profil ved hjælp af cookies. Dette inkluderer data såsom sessionsvarighed, afvisningsprocent, omtrentlig placering, tekniske oplysninger såsom browsertype, skærmopløsning eller din internetudbyder. Andre oplysninger kan omfatte kontaktoplysninger, eventuelle anmeldelser, deling af indhold via sociale medier eller tilføjelse af det til dine favoritter på YouTube.

Hvis du ikke er logget ind på en Google-konto eller en YouTube-konto, gemmer Google data med et unikt id, der er knyttet til din enhed, browser eller app. Din foretrukne sprogindstilling bevares f.eks. Mange interaktionsdata kan dog ikke gemmes, fordi der indstilles færre cookies.

I den følgende liste viser vi cookies, der er indstillet i en test i browseren. På den ene side viser vi cookies, der er indstillet uden en registreret YouTube-konto. På den anden side viser vi cookies, der er indstillet med en registreret konto. Listen kan ikke hævde at være komplet, da brugerdata altid afhænger af interaktionerne på YouTube.

Navn: YSC-værdi
: b9-CV6ojI5Y122341587-1
Formål: Denne cookie registrerer et unikt ID til lagring af statistikker over den viste video.
Udløbsdato: efter sessionen

Navn: PREF-værdi:
f1=50000000Formål:
Google modtager statistik via PREF om, hvordan du bruger YouTube-videoer på vores hjemmeside.
Udløbsdato: efter 8 måneder

Navn: GPS-værdi:
1Formål:
Denne cookie registrerer dit unikke ID på mobile enheder for at spore GPS-placering.
Udløbsdato: efter 30 minutter

Navn: VISITOR_INFO1_LIVE
Værdi: 95Chz8bagyU
Formål: Denne cookie forsøger at estimere brugerens båndbredde på vores websteder (med indbygget YouTube-video).
Udløbsdato: efter 8 måneder

Andre cookies, der indstilles, når du er logget ind med din YouTube-konto:

Navn: APISID
Værdi: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7122341587 formål
: Denne cookie bruges til at oprette en profil om dine interesser. Dataene bruges til tilpassede annoncer.
Udløbsdato: efter 2 år

Navn: SAMTYKKE VÆRDI
: JA+AT.de+20150628-20-0
Formål: Cookien gemmer status for en brugers samtykke til brugen af forskellige Google-tjenester. SAMTYKKE tjener også sikkerhed til at kontrollere brugere og beskytte brugerdata mod uautoriserede angreb.
Udløbsdato: efter 19 år

Navn: HSID-værdi
: AcRwpgUik9Dveht0I
Formål: Denne cookie bruges til at oprette en profil om dine interesser. Disse data hjælper med at vise personlig annoncering.
Udløbsdato: efter 2 år

Navn: LOGIN_INFO
Værdi: AFmmF2swRQIhALl6aL...
Formål: Denne cookie gemmer oplysninger om dine loginoplysninger.
Udløbsdato: efter 2 år

Navn: SAPISID værdi
: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Formål: Denne cookie fungerer ved entydigt at identificere din browser og enhed. Det bruges til at oprette en profil om dine interesser.
Udløbsdato: efter 2 år

Navn: SID-værdi:
oQfNKjAsI122341587-Formål: Denne cookie gemmer dit Google-konto-id og din sidste logintid i digitalt signeret og krypteret form.

Udløbsdato: efter 2 år

Navn: SIDCC værdi
: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Formål: Denne cookie gemmer oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden, og hvilke reklamer du måske har set, før du besøger vores hjemmeside.
Udløbsdato: efter 3 måneder

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Data, som YouTube modtager og behandler fra dig, gemmes på Googles servere. De fleste af disse servere er placeret i Amerika. Under https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de kan du se præcis, hvor Googles datacentre er placeret. Dine data distribueres på serverne. Som et resultat kan data hentes hurtigere og er bedre beskyttet mod manipulation.

Google gemmer de indsamlede oplysninger i forskellige perioder. Nogle data kan slettes når som helst, andre slettes automatisk efter en begrænset periode, og andre gemmes af Google i længere tid. Nogle data (f.eks. elementer fra Min aktivitet, billeder eller dokumenter, produkter), der er gemt på din Google-konto, gemmes, indtil du sletter dem. Selvom du ikke er logget ind på en Google-konto, kan du slette nogle data, der er knyttet til din enhed, browser eller app.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

Grundlæggende kan du slette dataene på Google-kontoen manuelt. Med den automatiske sletningsfunktion for placerings- og aktivitetsdata, der blev introduceret i 2019, gemmes oplysninger i enten 3 eller 18 måneder afhængigt af din beslutning - og slettes derefter.

Uanset om du har en Google-konto eller ej, kan du konfigurere din browser til at slette eller deaktivere cookies fra Google. Afhængigt af den browser, du bruger, fungerer dette på forskellige måder. Under afsnittet "Cookies" finder du de tilsvarende links til de respektive instruktioner fra de mest populære browsere.

Hvis du ikke ønsker cookies, kan du indstille din browser, så den altid informerer dig, når en cookie skal indstilles. Så du kan beslutte for hver enkelt cookie, om du tillader det eller ej.

Retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til, at dine data behandles og lagres af integrerede YouTube-elementer, betragtes dette samtykke som retsgrundlaget for databehandling (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR). I princippet vil dine data også blive opbevaret og behandlet på grundlag af vores legitime interesse (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR) i hurtig og god kommunikation med dig eller andre kunder og forretningspartnere. Ikke desto mindre bruger vi kun de integrerede YouTube-elementer, hvis du har givet dit samtykke. YouTube placerer også cookies i din browser for at gemme data. Derfor anbefaler vi, at du læser vores privatlivspolitik om cookies grundigt og ser på den respektive tjenesteudbyders privatlivspolitik eller cookiepolitik.

YouTube behandler også data i blandt andet USA. Vi vil gerne påpege, at EF-Domstolen mener, at der i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af data til USA. Dette kan medføre forskellige risici for lovligheden og sikkerheden af databehandling.

YouTube bruger standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen (= artikel 46, stk. 2 og 3, i GDPR) som grundlag for databehandling for modtagere med base i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. især i USA) eller til dataoverførsel der. Disse klausuler forpligter YouTube til at overholde EU's databeskyttelsesniveau, når de behandler relevante data uden for EU. Disse klausuler er baseret på en gennemførelsesafgørelse truffet af Europa-Kommissionen. Du kan finde afgørelsen og klausulerne her: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Da YouTube er et datterselskab af Google, er der en delt privatlivspolitik. Hvis du vil vide mere om håndteringen af dine data, anbefaler vi, at du læser https://policies.google.com/privacy?hl=de privatlivspolitik .

Abonner på YouTube-knappens privatlivspolitik

Vi har installeret YouTube-abonnementsknappen på vores hjemmeside. Du kan normalt genkende knappen ved det klassiske YouTube-logo. Logoet viser ordene "Abonner" eller "YouTube" med hvid skrifttype mod en rød baggrund og det hvide "Afspil-ikon" til venstre. Knappen kan også vises i et andet design.

Vores YouTube-kanal tilbyder dig altid sjove, interessante eller spændende videoer. Med den indbyggede "Abonner-knap" kan du abonnere på vores kanal direkte fra vores hjemmeside og behøver ikke selv at besøge YouTube-webstedet. Vi ønsker at gøre det så nemt som muligt for dig at få adgang til vores omfattende indhold. Bemærk, at YouTube kan gemme og behandle data om dig.

Hvis du ser en indbygget abonnementsknap på vores hjemmeside, indstiller YouTube – ifølge Google – mindst én cookie. Denne cookie gemmer din IP-adresse og vores URL. YouTube kan også lære oplysninger om din browser, din omtrentlige placering og dit standardsprog. I vores test blev følgende fire cookies indstillet uden at være logget ind på YouTube:

Navn: YSC-værdi
: b9-CV6ojI5122341587Y
Formål: Denne cookie registrerer et unikt ID til lagring af statistikker over den viste video.
Udløbsdato: efter sessionen

Navn: PREF-værdi:
f1=50000000Formål:
Google modtager statistik via PREF om, hvordan du bruger YouTube-videoer på vores hjemmeside.
Udløbsdato: efter 8 måneder

Navn: GPS-værdi:
1Formål:
Denne cookie registrerer dit unikke ID på mobile enheder for at spore GPS-placering.
Udløbsdato: efter 30 minutter

Navn: VISITOR_INFO1_LIVE
Værdi: 12234158795Chz8bagyU
Formål: Denne cookie forsøger at estimere brugerens båndbredde på vores websteder (med indbygget YouTube-video).
Udløbsdato: efter 8 måneder

Disse cookies blev indstillet efter en test og kan ikke hævde at være komplette.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, kan YouTube gemme mange af dine handlinger/interaktioner på vores websted ved hjælp af cookies og knytte dem til din YouTube-konto. YouTube modtager f.eks. oplysninger om, hvor længe du browser på vores websted, hvilken browsertype du bruger, hvilken skærmopløsning du foretrækker, eller hvilke handlinger du udfører.

YouTube bruger disse data på den ene side til at forbedre sine egne tjenester og tilbud og på den anden side til at levere analyser og statistikker til annoncører (som bruger Google Ads).

Introduktion til webdesign

Oversigt over Webdesigns politik om beskyttelse af personlige oplysninger
👥 Dataemne: Besøgende på webstedet Formål: Forbedre
🤝 Bruger
📓 Behandlede data: De behandlede data afhænger i høj grad af de anvendte tjenester. I de fleste tilfælde inkluderer dette IP-adresse, tekniske data, sprogindstillinger, browserversion, skærmopløsning og browsernavn. Du kan finde flere oplysninger i de anvendte webdesignværktøjer.
📅 Opbevaringsperiode: afhængigt af værktøjerne
⚖️ anvendt Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra a GDPR (samtykke), art. 6, stk. 1, litra f GDPR (legitime interesser)

Hvad er webdesign?

Vi bruger forskellige værktøjer på vores hjemmeside, der tjener vores webdesign. Webdesign handler ikke, som det ofte antages, kun om at få vores hjemmeside til at se smuk ud, men også om funktionalitet og ydeevne. Men selvfølgelig er det rigtige udseende af et websted også et af de store mål for professionelt webdesign. Webdesign er en del af mediedesign og beskæftiger sig med det visuelle såvel som det strukturelle og funktionelle design af et websted. Formålet er at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside ved hjælp af webdesign. I webdesignjargon kaldes dette brugeroplevelse (UX) og brugervenlighed. Brugeroplevelse henviser til alle indtryk og oplevelser, som den besøgende på webstedet oplever på et websted. Et underpunkt i brugeroplevelsen er brugervenlighed. Det handler om brugervenligheden af et websted. Frem for alt lægges der vægt på, at indhold, undersider eller produkter er tydeligt struktureret, og at du nemt og hurtigt kan finde det, du leder efter. For at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside bruger vi også såkaldte tredjeparts webdesignværktøjer. Kategorien "webdesign" i denne databeskyttelseserklæring omfatter derfor alle tjenester, der forbedrer designet af vores hjemmeside. Disse kan for eksempel være skrifttyper, forskellige plugins eller andre integrerede webdesignfunktioner.

Hvorfor bruger vi webdesignværktøjer?

Hvordan du absorberer information på et websted afhænger meget af webstedets struktur, funktionalitet og visuelle opfattelse. Derfor blev et godt og professionelt hjemmesidedesign stadig vigtigere for os. Vi arbejder konstant på at forbedre vores hjemmeside og ser også dette som en udvidet service til dig som besøgende på hjemmesiden. Derudover har en smuk og fungerende hjemmeside også økonomiske fordele for os. Når alt kommer til alt vil du kun besøge os og drage fordel af vores tilbud, hvis du føler dig helt komfortabel.

Hvilke data gemmes af webdesignværktøjer?

Når du besøger vores hjemmeside, kan webdesignelementer integreres i vores sider, som også kan behandle data. Selvfølgelig afhænger de nøjagtige data stærkt af de anvendte værktøjer. Nedenfor kan du se præcis, hvilke værktøjer vi bruger til vores hjemmeside. For mere information om databehandling anbefaler vi, at du også læser den respektive databeskyttelseserklæring for de anvendte værktøjer. I de fleste tilfælde vil du finde ud af, hvilke data der behandles, om cookies bruges, og hvor længe dataene opbevares. Skrifttyper som f.eks. Google Fonts overfører også automatisk oplysninger såsom sprogindstillinger, IP-adresse, browserversion, browserskærmopløsning og browsernavn til Googles servere.

Behandlingens varighed

Hvor længe dataene behandles er meget individuelt og afhænger af de anvendte webdesignelementer. For eksempel, hvis der bruges cookies, kan opbevaringsperioden kun være et minut, men den kan også vare i et par år. Vær forsigtig med dette. På den ene side anbefaler vi vores generelle tekstafsnit om cookies og databeskyttelseserklæringerne for de anvendte værktøjer. Der vil du normalt finde ud af præcis, hvilke cookies der bruges, og hvilke oplysninger der er gemt i dem. Google-skrifttypefiler gemmes for eksempel i et år. Dette er beregnet til at forbedre indlæsningstiden for et websted. I princippet gemmes data kun, så længe det er nødvendigt for levering af tjenesten. Med hensyn til lovkrav kan data også opbevares længere.

Ret til indsigelse

Du har også til enhver tid ret til og mulighed for at trække dit samtykke til brug af cookies eller tredjeparter tilbage. Dette fungerer enten via vores cookiehåndteringsværktøj eller via andre opt-out-funktioner. Du kan også forhindre indsamling af cookies ved at administrere, deaktivere eller slette cookies i din browser. Under webdesignelementer (for det meste skrifttyper) er der dog også data, der ikke kan slettes så let. Dette er tilfældet, når data automatisk indsamles direkte, når en side åbnes og overføres til en tredjepartsudbyder (f.eks. Google). Kontakt derefter den respektive udbyders support. I tilfælde af Google kan du nå support på https://support.google.com/?hl=de.

Retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til brugen af webdesignværktøjer, er retsgrundlaget for den tilsvarende databehandling dette samtykke. I henhold til art. 6 (1) (a) GDPR (samtykke) udgør dette samtykke retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, da det kan forekomme, når det indsamles af webdesignværktøjer. Vi har også en legitim interesse i at forbedre webdesignet på vores hjemmeside. Når alt kommer til alt, først da kan vi give dig et smukt og professionelt websted. Det tilsvarende retsgrundlag for dette er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR (legitime interesser). Ikke desto mindre bruger vi kun webdesignværktøjer, hvis du har givet dit samtykke. Under alle omstændigheder vil vi gerne understrege dette endnu en gang.

Du kan finde oplysninger om specifikke webdesignværktøjer, hvis de er tilgængelige, i følgende afsnit.

Font Awesome Fortrolighedspolitik

Font Awesome Oversigt over fortrolighedspolitik
👥 Registrerede: Besøgende på webstedet
🤝 Formål: Optimering af vores service
📓 Behandlede data: såsom IP-adresse og hvilke ikonfiler der indlæsesMere information kan findes nedenfor i denne databeskyttelseserklæring.
📅 Opbevaringsperiode: Filer i identificerbar form gemmes
⚖️ i et par uger Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra g . en GDPR (samtykke), art. 6 stk. 1 lit. f GDPR (legitime interesser)

Var ist Font Awesome?

På vores hjemmeside bruger vi Font Awesome fra det amerikanske firma Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA). Når du besøger et af vores websteder, indlæses Font Awesome-webskrifttypen (især ikoner) via Font Awesome Content Delivery Network (CDN). På denne måde vises teksterne eller skrifttyperne og ikonerne korrekt på hver slutenhed. I denne fortrolighedspolitik går vi mere i detaljer om datalagring og databehandling gennem denne service.

Ikoner spiller en stadig vigtigere rolle for websteder. Font Awesome er en webskrifttype designet specielt til webdesignere og webudviklere. Med Font Awesome kan ikoner for eksempel skaleres og farves efter ønske ved hjælp af CSS-stilarksproget. De erstatter gamle billedikoner. Font Awesome CDN er den nemmeste måde at indlæse ikonerne eller skrifttyperne på dit websted. Alt, hvad vi skulle gøre, var at inkludere en lille kodelinje på vores hjemmeside.

Hvorfor bruger vi Font Awesome på vores hjemmeside?

Font Awesome gør det lettere at forberede indhold på vores websted. Dette giver dig mulighed for bedre at orientere dig på vores side og lettere forstå indholdet. Med ikonerne kan du endda nogle gange erstatte hele ord og spare plads. Dette er især praktisk, når du optimerer indhold specifikt til smartphones.  Disse ikoner indsættes som en HMTL-kode i stedet for et billede. Dette giver os mulighed for at redigere ikonerne med CSS, ligesom vi vil. Samtidig forbedrer Font Awesome også vores indlæsningshastighed, da det kun er HTML-elementer og ikke ikonbilleder. Alle disse fordele hjælper os med at gøre hjemmesiden endnu klarere, friskere og hurtigere for dig.

Hvilke data gemmer Font Awesome?

Font Awesome Content Delivery Network (CDN) bruges til at indlæse ikoner og ikoner. CDN'er er netværk af servere, der distribueres over hele verden og gør det muligt hurtigt at indlæse filer i nærheden. Så snart du besøger en af vores sider, leveres de tilsvarende ikoner for Font Awesome.

For at webskrifttyperne skal indlæses, skal din browser oprette forbindelse til serverne i Fonticons, Inc. Din IP-adresse genkendes. Font Awesome indsamler også data om, hvilke ikonfiler der downloades og hvornår. Derudover overføres tekniske data såsom din browserversion, skærmopløsning eller tidspunktet for den side, der kaldes ud.

Disse data indsamles og gemmes af følgende årsager:

 • for at optimere netværk til levering af indhold
 • at opdage og rette tekniske fejl
 • for at beskytte CDN mod misbrug og angreb
 • for at kunne indlæse Font Awesome Pro-kunder
 • for at lære populariteten af ikoner
 • for at vide, hvilken computer og software du bruger

Hvis din browser ikke tillader webskrifttyper, bruges der automatisk en standardskrifttype på din computer. I henhold til den nuværende tilstand af vores viden er der ingen cookies indstillet. Vi er i kontakt med Font Awesomes privatlivsafdeling og giver dig besked, så snart vi finder ud af mere.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Font Awesome gemmer data om brugen af Content Delivery Network på servere, selv i USA. CDN-serverne er dog placeret over hele verden og gemmer brugerdata, hvor du er. I identificerbar form gemmes dataene normalt kun i et par uger. Aggregerede statistikker om brugen af CDN kan også opbevares længere. Personoplysninger er ikke inkluderet her.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

Font Awesome gemmer ingen personlige data gennem indholdsleveringsnetværkene til den aktuelle viden. Hvis du ikke ønsker, at data om de ikoner, der tidligere blev gemt, vil du desværre ikke kunne besøge vores hjemmeside. Hvis din browser ikke tillader webskrifttyper, overføres eller gemmes ingen data. I dette tilfælde bruges computerens standardskrifttype ganske enkelt.

Retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til brugen af Font Awesome, er retsgrundlaget for den tilsvarende databehandling dette samtykke. I henhold til art. 6 (1) (a) GDPR (samtykke) udgør dette samtykke retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, da det kan finde sted under indsamlingen af Font Awesome.

Vi har også en legitim interesse i at bruge Font Awesome til at optimere vores onlinetjeneste. Det tilsvarende retsgrundlag for dette er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR (legitime interesser). Ikke desto mindre bruger vi kun Font Awesome, hvis du har givet dit samtykke.

Vi vil gerne påpege, at EF-Domstolen mener, at der i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af data til USA. Databehandlingen udføres hovedsageligt af Font Awesome. Dette kan føre til, at data ikke behandles og opbevares anonymt. Derudover kan amerikanske regeringsorganer have adgang til individuelle data. Det kan også ske, at disse data er knyttet til data fra mulige andre tjenester i Font Awesome, hvor du har en brugerkonto.

Hvis du vil lære mere om Font Awesome og hvordan det håndterer data, anbefaler vi privatlivspolitikken på https://fontawesome.com/privacy og hjælpesiden på https://fontawesome.com/support.

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger for Google Fonts

Oversigt over Google Fonts privatlivspolitik
👥 Registrerede: Besøgende på webstedet
🤝 Formål: Optimering af vores service
📓 Behandlede data: Data såsom IP-adresse og CSS- og skrifttypeanmodningerFlere oplysninger kan findes nedenfor i denne fortrolighedspolitik.
📅 Opbevaringsperiode: Skrifttypefiler gemmes
⚖️ af Google i et år Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 lit. a GDPR (samtykke), art. 6 stk. 1 lit. f GDPR (legitime interesser)

Hvad er Google-skrifttyper?

Vi bruger Google Fonts på vores hjemmeside. Disse er "Google Fonts" for virksomheden Google Inc. For Europa er Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarlig for alle Google-tjenester.

Du behøver ikke at logge ind eller angive en adgangskode for at bruge Google Fonts. Derudover gemmes der ingen cookies i din browser. Filerne (CSS, skrifttyper) er fonts.googleapis.com, og fonts.gstatic.com anmodes om via Google-domæner. Ifølge Google er anmodningerne om CSS og skrifttyper helt adskilt fra alle andre Google-tjenester. Hvis du har en Google-konto, behøver du ikke bekymre dig om, at dine Google-kontodata overføres til Google, når du bruger Google Fonts. Google registrerer brugen af Cascading Style Sheets (CSS) og de anvendte skrifttyper og gemmer disse data sikkert. Vi vil se nærmere på præcis, hvordan datalagringen ser ud.

Google Fonts (tidligere Google Web Fonts) er et bibliotek med over 800 skrifttyper, som Google stiller gratis til rådighed for dine brugere.

Mange af disse skrifttyper frigives under SIL Open Font License, mens andre frigives under Apache-licensen. Begge er gratis softwarelicenser.

Hvorfor bruger vi Google Fonts på vores hjemmeside?

Med Google Fonts kan vi bruge skrifttyper på vores eget websted og behøver ikke at uploade dem til vores egen server. Google Fonts er en vigtig byggesten for at holde kvaliteten af vores hjemmeside høj. Alle Google-skrifttyper optimeres automatisk til internettet, og dette sparer datavolumen og er en stor fordel, især til brug på mobile enheder. Når du besøger vores hjemmeside, garanterer den lille filstørrelse en hurtig indlæsningstid. Derudover er Google Fonts sikre webskrifttyper. Forskellige billedsyntesesystemer (gengivelse) i forskellige browsere, operativsystemer og mobile enheder kan føre til fejl. Sådanne fejl kan delvist forvrænge tekster eller hele websider optisk. Takket være det hurtige indholdsleveringsnetværk (CDN) er der ingen problemer på tværs af platforme med Google Fonts. Google Fonts understøtter alle større browsere (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) og fungerer pålideligt på de fleste moderne mobile operativsystemer, herunder Android 2.2+ og iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Så vi bruger Google Fonts, så vi kan præsentere hele vores onlinetjeneste så smukt og ensartet som muligt.

Hvilke data gemmes af Google?

Når du besøger vores hjemmeside, indlæses skrifttyperne via en Google-server. Gennem dette eksterne opkald overføres data til Googles servere. På denne måde anerkender Google også, at du eller din IP-adresse besøger vores websted. Google Fonts API er designet til at reducere brugen, opbevaringen og indsamlingen af slutbrugerdata til det, der er nødvendigt for korrekt levering af skrifttyper. API står forresten for "Application Programming Interface" og fungerer blandt andet som en datasender i softwaresektoren.

Google Fonts gemmer CSS- og skrifttypeanmodninger sikkert hos Google og er derfor beskyttet. Gennem de indsamlede brugstal kan Google bestemme, hvor godt de enkelte skrifttyper modtages. Google offentliggør resultaterne på interne analysewebsteder, såsom Google Analytics. Derudover bruger Google også data fra sin egen crawler til at bestemme, hvilke websteder der bruger Google-skrifttyper. Disse data offentliggøres i BigQuery-databasen med Google Fonts. Iværksættere og udviklere bruger Googles BigQuery-webtjeneste til at undersøge og flytte store mængder data.

Det skal dog huskes, at med hver Google Font-anmodning overføres oplysninger som sprogindstillinger, IP-adresse, version af browseren, browserskærmopløsning og browsernavn automatisk til Googles servere. Hvorvidt disse data også gemmes, er ikke klart konstaterbart eller kommunikeres ikke klart af Google.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Google gemmer anmodninger om CSS-aktiver i en dag på sine servere, som hovedsageligt er placeret uden for EU. Dette giver os mulighed for at bruge skrifttyperne med et Google-stilark. Et typografiark er et typografiark, der kan bruges til nemt og hurtigt at ændre design eller skrifttype på et websted, for eksempel.

Skrifttypefilerne gemmes af Google i et år. Google stræber således efter grundlæggende at forbedre indlæsningstiden for websteder. Hvis millioner af websider linker til den samme skrifttype, cachelagres de efter det første besøg og vises straks igen på alle andre websteder, der besøges senere. Nogle gange opdaterer Google skrifttypefiler for at reducere filstørrelsen, øge taledækningen og forbedre designet.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

Data, som Google gemmer i en dag eller et år, kan ikke kun slettes. Dataene overføres automatisk til Google, når siden åbnes. Hvis du vil slette disse data for tidligt, skal du kontakte Google Support på https://support.google.com/?hl=de&tid=122341587. I dette tilfælde kan du kun forhindre datalagring, hvis du ikke besøger vores hjemmeside.

I modsætning til andre webskrifttyper giver Google os ubegrænset adgang til alle skrifttyper. Så vi kan få adgang til et ubegrænset hav af skrifttyper og få mest muligt ud af vores hjemmeside. Du kan læse mere om Google Fonts og andre problemer på https://developers.google.com/fonts/faq?tid=122341587. Selvom Google håndterer databeskyttelsesrelaterede problemer der, indeholder det ikke rigtig detaljerede oplysninger om dataopbevaring. Det er relativt svært at få virkelig nøjagtige oplysninger om lagrede data fra Google.

Retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til brugen af Google-skrifttyper, er retsgrundlaget for den tilsvarende databehandling dette samtykke. I henhold til art. 6 (1) (a) GDPR (samtykke) udgør dette samtykke retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, da det kan finde sted under indsamlingen af Google Fonts.

Vi har også en legitim interesse i at bruge Google Font til at optimere vores onlinetjeneste. Det tilsvarende retsgrundlag for dette er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR (legitime interesser). Ikke desto mindre bruger vi kun Google Font, hvis du har givet dit samtykke.

Google behandler dine data, herunder i USA. Vi vil gerne påpege, at EF-Domstolen mener, at der i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af data til USA. Dette kan medføre forskellige risici for lovligheden og sikkerheden af databehandling.

Google bruger såkaldte standardkontraktbestemmelser (= art. 46, stk. 2 og 3 GDPR) som grundlag for databehandling for modtagere baseret i tredjelande (uden for EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. specifikt i USA) eller til dataoverførsel der. Standardkontraktbestemmelser (SCC'er) er skabeloner, der leveres af Europa-Kommissionen, og har til formål at sikre, at dine data overholder europæiske databeskyttelsesstandarder, selvom de overføres til tredjelande (f.eks. USA) og opbevares der. Gennem disse klausuler forpligter Google sig til at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau, når du behandler dine relevante data, selvom dataene gemmes, behandles og håndteres i USA. Disse klausuler er baseret på en gennemførelsesafgørelse truffet af Europa-Kommissionen. Du kan finde opløsningen og de tilsvarende standardkontraktbestemmelser her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Vilkårene for databehandling i Google Ads, som også svarer til standardkontraktbestemmelserne for Google Font, findes på https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Du kan også finde ud af, hvilke data der typisk indsamles af Google, og hvad disse data bruges til i https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Lokal privatlivspolitik for Google Fonts

På vores hjemmeside bruger vi Google Fonts fra Google Inc. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) er ansvarlig for det europæiske område. Vi har integreret Google-skrifttyper lokalt, dvs. på vores webserver – ikke på Googles servere. Som et resultat er der ingen forbindelse til Googles servere og dermed ingen dataoverførsel eller opbevaring.

Hvad er Google-skrifttyper?

Tidligere blev Google Fonts også kaldt Google Web Fonts. Dette er en interaktiv mappe med over 800 skrifttyper, som Google leverer gratis. Google Fonts giver dig mulighed for at bruge skrifttyper uden at uploade dem til din egen server. For at forhindre overførsel af oplysninger til Googles servere har vi dog downloadet skrifttyperne til vores server. På denne måde handler vi i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne og videregiver ikke data til Google Fonts.

Online Booking System Introduktion

Oversigt over oplysninger om databeskyttelse i onlinereservationssystemet
👥 af registrerede: Besøgende på webstedet
🤝 Formål: Forbedre brugeroplevelsen og organisationen
📓 Behandlede data: De behandlede data afhænger i høj grad af de anvendte tjenester. I de fleste tilfælde handler det om IP-adresse, kontakt- og betalingsoplysninger og / eller tekniske data. Du kan finde flere oplysninger i de anvendte værktøjer.
📅 Opbevaringsperiode: afhængigt af værktøjerne
⚖️ anvendt Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra a GDPR (samtykke), art. 6, stk. 1, litra f GDPR (legitime interesser)

Hvad er et online bookingsystem?

For at du kan foretage reservationer via vores hjemmeside, bruger vi et eller flere reservationssystemer. For eksempel kan møder nemt oprettes online. Et reservationssystem er en software integreret på vores hjemmeside, der viser tilgængelige ressourcer (f.eks. Gratis datoer), og hvorigennem du kan booke direkte online og normalt også betale. Du kender sikkert allerede sådanne bookingsystemer fra gastronomi- eller hotelbranchen. I mellemtiden anvendes sådanne systemer imidlertid i en lang række brancher. Afhængigt af værktøjer og indstillinger kan bookingsystemer bruges både internt for os og for kunder som dig. Som regel indsamles og opbevares personoplysninger også af dig.

Det meste af tiden fungerer reservationen som følger: Du kan finde reservationssystemet på vores hjemmeside, hvor du kan bestille en tid til en tjeneste direkte med et museklik og indtaste dine oplysninger og normalt betale med det samme. Det kan være, at du kan indtaste forskellige detaljer om dig selv gennem en formular. Husk, at alle data, du indtaster, kan gemmes og administreres i en database.

Hvorfor bruger vi et online bookingsystem?

På en måde ser vi også vores hjemmeside som en gratis service til dig. Du bør få nyttige oplysninger og føle sig helt komfortabel på vores hjemmeside. Dette inkluderer også en onlinetjeneste, der gør det så nemt som muligt for dig at booke aftaler eller tjenester. Borte er de dage, hvor du måtte vente i dagevis via telefon eller e-mail på en reservationsbekræftelse. Med et online bookingsystem har du alt gjort efter et par klik og kan tage sig af andre ting igen. Også for os letter systemet styringen af alle bookinger og aftaler. Derfor mener vi, at et sådant bookingsystem giver rigtig god mening for både dig og os.

Hvilke data behandles?

Vi kan naturligvis ikke sige præcis, hvilke data der behandles i denne generelle informationstekst om bookingsystemet. Dette afhænger altid af det anvendte værktøj og de funktioner og muligheder, det indeholder. Mange bookingsystemer tilbyder en række andre funktioner ud over den konventionelle bookingfunktion. For eksempel har mange systemer også integreret et eksternt online betalingssystem (f.eks. fra Stripe, Klarna eller PayPal) og en kalendersynkroniseringsfunktion. Afhængigt af funktionerne kan forskellige og forskellige mængder data derfor behandles. Normalt behandles data som IP-adresse, navn og kontaktoplysninger, tekniske oplysninger om din enhed og reservationstid. Hvis du også foretager en betaling i systemet, gemmes og videresendes bankdata som kontonummer, kreditkortnummer, adgangskode, TAN osv. også til den respektive betalingsudbyder. Vi anbefaler, at du læser den respektive databeskyttelseserklæring for det anvendte værktøj omhyggeligt, så du ved, hvilke af dine data der faktisk behandles.

Behandlingens varighed

Hvert reservationssystem gemmer data i forskellige tidsrum. Derfor kan vi endnu ikke give nogen konkrete oplysninger om varigheden af databehandlingen her. I princippet opbevares personoplysninger dog kun, så længe det er strengt nødvendigt at levere tjenesterne. Bookingsystemer bruger normalt også cookies, der gemmer oplysninger i forskellige perioder. Nogle cookies slettes umiddelbart efter at have forladt webstedet, andre kan gemmes i et par år. Det kan du læse mere om i afsnittet "Cookies". Tag også et kig på udbydernes respektive databeskyttelseserklæringer. Det skal forklare, hvor længe dine data vil blive gemt i det specifikke tilfælde.

Ret til indsigelse

Hvis du har givet samtykke til databehandling af et bookingsystem, har du altid mulighed for og ret til at trække dette samtykke tilbage. Så vær altid opmærksom på, at du har rettigheder med hensyn til dine personlige data og kan gøre disse rettigheder effektive til enhver tid. Hvis du ikke ønsker, at personoplysninger behandles, må der ikke behandles personoplysninger. Det er så simpelt som det. Den nemmeste måde at tilbagekalde databehandlingen på er via et cookie-samtykkeværktøj eller andre tilvalgsfunktioner, der tilbydes. For eksempel kan du også administrere datalagring via cookies direkte i din browser. Indtil din tilbagekaldelse forbliver lovligheden af databehandling upåvirket.

Retsgrundlag

Hvis du har givet samtykke til brug af reservationssystemer, er retsgrundlaget for den tilsvarende databehandling dette samtykke. I henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR (samtykke) udgør det retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, da det kan ske via reservationssystemer.

Derudover har vi også en legitim interesse i at bruge bookingsystemer, da vi på den ene side udvider vores kundeservice og på den anden side optimerer vores interne bookingorganisation. Det tilsvarende retsgrundlag for dette er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR (legitime interesser). Ikke desto mindre bruger vi kun værktøjerne, hvis du har givet dit samtykke. Vi ønsker absolut, at dette registreres igen på dette tidspunkt.

Oplysninger om særlige reservationssystemer findes i de følgende afsnit, hvis de er tilgængelige.

Forklaring af anvendte udtryk

Vi bestræber os altid på at gøre vores privatlivspolitik så klar og forståelig som muligt. Dette er dog ikke altid let, især når det kommer til tekniske og juridiske spørgsmål. Det giver ofte mening at bruge juridiske termer (f.eks. personoplysninger) eller visse tekniske termer (f.eks. cookies, IP-adresse). Vi ønsker dog ikke at bruge dem uden forklaring. Nedenfor finder du en alfabetisk liste over vigtige anvendte udtryk, som vi muligvis ikke har behandlet tilstrækkeligt i den tidligere databeskyttelseserklæring. Hvis disse udtryk er taget fra GDPR, og de er definitioner, vil vi også liste GDPR-teksterne her og om nødvendigt tilføje vores egne forklaringer.

Auftragsverarbeiter

Definition i henhold til artikel 4 i GDPR

I denne forordning forstås ved:

»registerfører« : en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige

Forklaring: Som virksomheds- og webstedsejer er vi ansvarlige for alle oplysninger, vi behandler om dig. Ud over de ansvarlige kan der også være såkaldte processorer. Dette omfatter enhver virksomhed eller person, der behandler personoplysninger på vores vegne. Derfor kan processorer ud over tjenesteudbydere såsom skattekonsulenter også være hosting- eller cloud-udbydere, betalings- eller nyhedsbrevudbydere eller store virksomheder som Google eller Microsoft.

Samtykke

Definition i henhold til artikel 4 i GDPR

I denne forordning forstås ved:

»den registreredes samtykke«: enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse af viljen, hvorved vedkommende ved en erklæring eller ved en utvetydig bekræftende handling giver sit samtykke til behandling af personoplysninger, der vedrører den pågældende

Forklaring: Som regel gives et sådant samtykke via et cookie-samtykkeværktøj til websteder. Jeg er sikker på, at du ved det. Når du besøger en hjemmeside for første gang, vil du normalt blive spurgt af et banner, om du accepterer eller giver samtykke til databehandling. I de fleste tilfælde kan du også foretage individuelle indstillinger og dermed selv bestemme, hvilken databehandling du tillader, og hvilken du ikke gør. Hvis du ikke giver dit samtykke, må du ikke behandle personoplysninger. I princippet kan samtykke naturligvis også gives skriftligt, dvs. ikke via et værktøj.

Persondata

Definition i henhold til artikel 4 i GDPR

I denne forordning forstås ved:

»personoplysninger«: enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede) En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte, navnlig ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for det fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale økonomiske, kulturelle eller sociale identiteter kan identificeres

Forklaring: Personoplysninger er derfor alle oplysninger, der kan identificere dig som person. Dette er normalt data såsom:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail-adresse
 • Postadresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Identifikationsnumre såsom cpr-nummer, skatteidentifikationsnummer, ID-kortnummer eller studienummer
 • Bankdata såsom kontonumre, kreditoplysninger, kontosaldi og meget mere.

Ifølge EU-Domstolen tæller din IP-adresse også som personoplysninger. IT-fagfolk kan bruge din IP-adresse til at bestemme mindst den omtrentlige placering af din enhed og derefter dig som forbindelsesejer. Derfor kræver opbevaring af en IP-adresse også et retsgrundlag i henhold til GDPR. Der er også såkaldte "særlige kategorier" af personoplysninger, som også er særligt beskyttelsesværdige. Det drejer sig bl.a. om:

 • racemæssig og etnisk oprindelse
 • Politiske synspunkter
 • religiøs eller ideologisk overbevisning
 • Medlemskab af fagforeninger
 • genetiske data, såsom data taget fra blod- eller spytprøver
 • biometriske data (dette er oplysninger om mentale, fysiske eller adfærdsmæssige egenskaber, der kan identificere en person). Helbred
 • Data om seksuel orientering eller sexliv

Profilering

Definition i henhold til artikel 4 i GDPR

I denne forordning forstås ved:

»profilering«: enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i anvendelse af sådanne personoplysninger med henblik på at evaluere visse personoplysninger vedrørende en fysisk person, navnlig med henblik på at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller færden

Forklaring: Profilering indsamler forskellige data om en person for at lære mere om den pågældende person. I websektoren bruges profilering ofte til reklameformål eller til kreditkontrol. For eksempel indsamler web- eller reklameanalyseprogrammer data om din adfærd og interesser på et websted. Dette resulterer i en særlig brugerprofil, ved hjælp af hvilken reklame kan afspilles specifikt til en målgruppe.

 

Ansvarlig person

Definition i henhold til artikel 4 i GDPR

I denne forordning forstås ved:

»dataansvarlig«: den fysiske eller juridiske person, myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, hvis formålene med og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastsat i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, den dataansvarlige eller kan fastsætte de specifikke kriterier for udpegelse af behandlingen i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret national lovgivning er fastsat

Forklaring: I vores tilfælde er vi ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger og dermed "dataansvarlige". Når vi deler indsamlede data med andre tjenesteudbydere til behandling, er de "databehandlere". Til dette skal der underskrives en "ordrebehandlingskontrakt (DPA)".

 

Afsluttende bemærkninger

Tillykke! Hvis du læser disse linjer, har du helt sikkert "kæmpet" i hele vores privatlivspolitik eller i det mindste rullet ned til her. Som du kan se af omfanget af vores privatlivspolitik, tager vi beskyttelsen af dine personlige data alt andet end let. Det er vigtigt for os at informere dig om den bedste viden og overbevisning om behandlingen af personoplysninger. Vi vil dog ikke kun fortælle dig, hvilke data der behandles, men også forklare årsagerne til, at du bruger forskellige programmer. Som regel lyder databeskyttelseserklæringer meget tekniske og lovlige. Men da de fleste af jer ikke er webudviklere eller advokater, ønskede vi også at tage en anden tilgang sprogligt og forklare fakta i et enkelt og klart sprog. Dette er selvfølgelig altid ikke muligt på grund af emnet. Derfor forklares de vigtigste vilkår mere detaljeret i slutningen af privatlivspolitikken. Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse på vores hjemmeside, tøv ikke med at kontakte os eller det ansvarlige organ. Vi ønsker dig en behagelig tid og håber snart at byde dig velkommen tilbage til vores hjemmeside.

Alle tekster er beskyttet af ophavsret.